Erakorralised uudised
hans isaacson cPdOnydLPnY unsplash

Eesti puidukasutuse maht 2021. aastal oli 17,72 miljonit kuupmeetrit

Puidukasutuse kogumaht oli 17,72 miljonit kuupmeetrit, mis on 2020. aasta mahust üheksa protsenti suurem. Selle tingisid rekordiliselt kõrged väliskaubandusmahud – impordimaht oli 5 miljonit kuupmeetrit ja ekspordimaht ulatus 11,4 miljoni kuupmeetrini, 2022. aastal mahud siiski taas vähenesid.

Puidukasutuse ülevaate ehk puidubilansi eesmärk on anda tervikpilt Eestis tarbitava puidu ja puittoodete kohta, tuues seejuures välja puidu päritolu ja selle edasise kasutuse. „Metsasektor on ja jääb Eesti riigi üheks alustalaks, mistõttu on oluline jälgida puidu ja puittoodete liikumist nii riigisiseselt kui ka väliskaubanduses,” ütleb Keskkonnaagentuuri metsaosakonna metsandusstatistika peaspetsialist Feliks Sirkas.

Olulisemad puiduallikad olid puit raietest ja import. Puidubilansi koostamine võimaldab hinnata metsamaalt pärit puidusortimentide kasutamist. 2020. ja 2021. aasta võrdluses on muutused minimaalsed, esile saab tuua metsamaalt varutud palgi osakaalu vähenemise kolme protsendi võrra. Paberipuu osa kasvas kahe ja küttepuidu osa ühe protsendi võrra.

Puidu ja puittoodete impordimaht oli 2021. aastal 5 miljonit kuupmeetrit. Tähtsamad kaubaartiklid olid saematerjal, paber- ja papptooted ning tööstuslik ümarpuit (palk ja paberipuit). Aastaga suurenes jõudsalt ümarpuidu ja saematerjali sissevedu, vähenes aga järsult puidujäätmete import. Puidubilansis on esitatud ka põgus ülevaade Eesti põhilistest kaubanduspartneritest, seejuures on visualiseeritud kaubaartiklite liikumine Eesti ja partnerite vahel. Kaupade sissevedu toimus põhiliselt Eesti naaberriikidest, vähemal määral ka Kesk-Euroopast.

Tööstuses olid suurimad toormekasutajad puitkütuste tootjad ja saetööstus. Puidutöötlemise sektoris oli tähelepanuväärne paljude puittoodete rekordiline tootmismaht. Eesti puidutööstus kasutas 2021. aastal 89% ulatuses kohalikku päritolu tööstuslikku ümarpuitu. Eelneva aastaga võrreldes on seda kolm protsenti vähem.

Eestlased on sealiha usku, eelmisel aastal söödi kokku 80 000 tonni liha

Puidu lõppkasutuses moodustas suurima osa puidu ja puittoodete eksport ning puitkütuste tarbimine soojuse ja elektri tootmiseks. Ekspordimaht oli 2021. aastal 11,4 miljonit tihumeetrit, millest kolmandiku moodustas puidugraanulite eksport. Mahult olulisemad kaubaartiklid olid veel puiduhake, tööstuslik ümarpuit (peamiselt paberipuit) ja saematerjal. Puidugraanulite väljavedu kasvas aastaga märkimisväärselt – 1,1 miljoni kuupmeetri võrra. Eesti põhilised kaubanduspartnerid eksporttoodete osas olid Taani, Soome, Rootsi ja Suurbritannia. Taani viiakse peamiselt graanuleid ja haket, Soome ja Rootsi enamasti ümarpuitu.

„Rekordilised väliskaubandusmahud ja paljude puittoodete kõrged tootmismahud olid tingitud eeskätt pandeemiajärgsest majanduse hoogustumisest. 2022. aasta väliskaubandusmahtude langust mõjutas enim kaubandussuhete lõpetamine meie idanaabriga, aga ka Eesti majanduse kehvem käekäik,” selgitab Sirkas.

Puidukasutuse ülevaate koostamiseks vajalikud andmed saavad täismahus avalikuks aastase kuni pooleteise aastase viitega.

Vaata ka:

kirst

Lapsed on hämmingus, kirstus oli võõras inimene kellele olid ema riided seljas.

Põhja-Carolina Surnukuur Palub Vabandust Ehmatava Segaduse Pärast: Õed Leidsid Kirstust Võõra Inimese Ühes Põhja-Carolina surnukuuris

2.mai otsing 1

KUUM: Kadunud mees liitus purjus peaga omaenda otsimissalgaga.

Türgi Bursa piirkonnas toimusid hiljuti eriti veidrad sündmused. Beyhan Mutlu oli koos sõpradega õhtul metsas