Uudised

Alates 01.03.2022 kohaldatakse uued piirangud ja keelud kosmeetikatoodetele.

Alates 1. märtsist 2022 kohaldatakse kosmeetikatoodetele ja nende koostisosade, mis on CLP-määruse alusel klassifitseeritud KMR (kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks) aineks, uued piirangud ja keelud, sh keelustatakse kõõmavastase aine ZINC PYRITHIONE ja lõhnaaine BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL kasutamist kosmeetikas.

Terviseamet teavitab, et alates 01.03.2022 kohaldub Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2021/1902. See on kosmeetikamääruse muudatus ja on seotud CLP- määruse (määrus käsitleb ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) muudatusega (EL) 2020/1182, mille kohaselt on teatud hulk aineid klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks (KMR).

Selles kosmeetikamääruse muudatuses on loetletud kosmeetikas kasutamiseks keelatud ja piiratud ained. Sealhulgas on alates 01.03.2022 keelatud kasutada kosmeetikatoodetes enim levinud aineid ZINC PYRITHIONE ja BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

Aine ZINC PYRITHIONE CAS Nr 13463-41-7 kasutati maha pestavates juuksehooldustoodetes kõõmavastase ainena ja mõnedes kosmeetikatoodetes säilitusainena. Kuna aine on klassifitseeritud 1B kategooria KMR-aineks (reproduktiivtoksiliseks – võib kahjustada loodet), siis selle kasutamine kosmeetikatoodetes, sh selliste kosmeetikatoodete müük on alates 01.03.2022 keelatud.

Aine BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (Lilial) CAS Nr 80-54-6 kasutati kosmeetikatoodetes lõhnaainena. Aine on allergiat tekitav aine ja on samuti klassifitseeritud 1B kategooria KMR-aineks (reproduktiivtoksiliseks – võib kahjustada viljakust ja loodet). Selle aine kasutamine kosmeetikatoodetes, sh selliste kosmeetikatoodete müük on alates 01.03.2022 keelatud.

Euroopa Komisjoni määrusega (EL) 2021/1902 saab tutvuda Terviseameti veebilehel aadressil www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus-tooteohutus/toodete-kaitlejale/kosmeetika/kosmeetikatoodete-seadusandlus

Jaga
Back to top button