Laupäev , 3 juuni 2023
Erakorralised uudised

Võrreldes märtsiga eluasemelaenude andmine aprillis veidi kasvas

 • Pankade bilansimaht oli aprillikuus 38,3 miljardit eurot. Maht kasvas eelmise kuuga võrreldes 0,1% ehk 27 miljoni euro võrra ja aastavõrdluses 0,3% ehk 129 miljoni euro võrra
 • Hoiuste maht pankades oli 27,9 miljardit eurot. Võrreldes eelmise kuuga oli muutus marginaalne – hoiuste maht vähenes 4 miljoni euro võrra. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes hoiuste maht pankades 0,9% ehk 243 miljoni euro võrra. Sealhulgas oli residentidest majapidamiste ja ettevõtete tähtajaliste hoiuste maht 3,6 miljardit eurot, kasvades aastaga 95%. Mitteresidentide hoiuste maht vähenes aastaga 227 miljoni euro võrra ja moodustas hoiuste jäägist 13%
 • Liisinguettevõtete varade kogumaht oli 3,1 miljardit eurot ja aastakasv 2,2% ehk 66 miljonit eurot
 • 2023. aasta esimeses kvartalis väljastati 2791 uut hüpoteegiga tagatud eluasemelaenu ja laenu keskmine suurus oli 118 700 eurot. Väljastatud eluasemelaenu keskmine pikkus oli 26,5 aastat, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 5 kuu võrra pikem
 • Üksikasjalikum teave krediidiasutuste ja liisinguettevõtete kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel finantssektori statistika rubriigis

Eesti majapidamised

 • Ettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli aprillis 210 miljonit eurot. Seda oli 20 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 78 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
 • Pikaajaliste laenude ja liisingute saajate hulgas domineerisid jätkuvalt kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtted; neile antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli 73 miljonit eurot
 • Väljastatud eluasemelaenude maht oli 149 miljonit eurot. Seda on 3 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul, kuid 19 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
 • Autosid liisiti 27 miljoni euro eest, mida on 2 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul ja 5 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal
 • Krediitkaardilaene anti 54 miljoni euro väärtuses

Ettevõtetele kuu jooksul antud pika-ajalised laenud ja liisingud tegevusalati

Majapidamistele kuu jooksul antud laenud ja liisingud

 • Ettevõtete üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli 29 miljonit eurot. Nii eelmisel kuul kui ka eelmise aasta samal perioodil oli näitaja 27 miljonit eurot
 • Majapidamiste üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli 27 miljonit eurot, millest peaaegu poole (13 miljonit eurot) moodustasid viivises eluasemelaenud. Vastavast laenuportfellist moodustasid viivises olevad eluasemelaenud 0,1%
 • Ettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 2,6% ja jõudis 10,1 miljardi euroni. Sealhulgas oli tähtajaliste hoiuste maht 1,5 miljardit eurot (aasta varem 0,5 miljardit eurot)
 • Majapidamiste hoiuste maht oli 11,4 miljardit eurot, mida on 61 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul ja 230 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Seejuures kasvas tähtajaliste hoiuste maht aastaga 54%
 • Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli aprillis 5,59%. Eelmisel kuul oli intressimäär 5,76% ja eelmisel aastal samal ajal 2,51%
 • Ettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli 5,49% ehk 0,01 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul. Eelmisel aastal samal ajal oli intressimäär 2,18%
 • Ettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmise intressimäära tõus jätkus: aprillikuus oli intressimäär 2,31%. Kuu varem oli näitaja 2,17% ja eelmisel aastal samal ajal 0,31%
 • Majapidamistele antud uute tagatisega eluasemelaenude (s.t uued lepingud, mitte lepingumuudatused) keskmine intressimäär oli 5,07%. See on 0,09 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul ja 3,15 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal
 • Jätkus ka väljastatud autoliisingute intressimäära tõus: aprillikuu jooksul majapidamistele väljastatud autoliisingu keskmine intressimäär oli 5,58%. Intressimäär tõusis kuuga 0,08 ja aastaga 3,19 protsendipunkti
 • Tähtajaliste hoiuste intressimäär oli 2,53%. Eelmisel kuul oli intressimäär 2,4% ja eelmisel aastal samal ajal 0,37%

Vaata ka:

Justiitsministeerium otsib võimalust jätta vangide kaebused rahuldamata.

Sadade kaupa esitatud pöördumised, üha uued samasisulised küsimused, perspektiivitud, kuid aeganõudvad kaebused – lisaks riigikogule …