Uudised

VIDEO: Sotsiaalmeedias levivad videosalvestused kolmapäeval Tallinnas mootorratturite poolt korda saadetud „kangelastegudest“. Nüüd saab politsei neist ka natuke lähemalt rääkida.

Sotsiaalmeedias levivad videosalvestused kolmapäeval Tallinnas mootorratturite poolt korda saadetud „kangelastegudest“. Nüüd saame neist ka natuke lähemalt rääkida.
*Kolmapäeva õhtupoolikul mõõtis Liiklusjärelevalvekeskuse patrull vastu liikuva mootorratta kiiruseks 97 km/h. Mootorrattale järgendes eiras juht kohustuslikku peatumismärguannet ja peatati mõne aja pärast Pirita väikestel tänavatel. 36-aastase juhi selgituste kohaselt proovis ta värskelt ostetud mootorratast ja „ei pannud“ peatumismärguannet tähele. Hinnang tegudele antakse peale menetluse läbiviimist.

*Teine vahejuhtum leidis aset kella 21:16 paiku, kui juhtimisõiguseta 24-aastane mootorrattur põhjustas Reidi teel liiklusõnnetuse ja sündmuskohalt lahkudes jäi silma piirkonnas liikuvatele Tallinna kordoni piirivalvuritele. Ka siin proovis juht vastutusest kõrvale hiilida, kuid mõne aja pärast peeti juht kinni ja täna andis mees oma tegudest selgitusi juba Harju Maakohtus. Kohtuotsuse kohaselt saab juht oma tegude üle pikemat aega järgi mõelda Kinnipidamiskeskuses.
Millised piirid seab seadus:

LS § 234 lg 1- Sõidukijuhi poolt sõiduki kohustusliku peatamise märguande tahtliku eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut (s.o 800 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni KAHEKÜMNE NELJA (24) kuuni.

Liikluskindlustuse seaduse § 53 lg 1 p 2 sättest tulenevalt on kindlustusandjal õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt.

Kohustusliku peatumismärguande eiramine on üks raskemaid rikkumisi, sest juht seab lisaks endale ohtu ka teised liiklejad. Kui julged teha, siis julge ka vastutada. Proovides vastutusest kõrvale hiilida, sead lisaks endale ohtu ka teised liiklejad ja raskendad märgatavalt enda olukorda.
Täname liiklusõnnetuse pealtnägijat, kes sellest koheselt Häirekeskust teavitas ja oli nõus meiega ka sündmuse videosalvestust jagama.
Turvalist liiklemist – Liiklusjärelevalvekeskus

Jaga
Back to top button