Uudised

Valitsuse algatatud karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tõhustatakse kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lapsega töötamise piirangut.

Valitsuse 11. aprillil algatatud karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE).

Eelnõuga tehakse muudatused, millega tõhustatakse kontrolli isikute üle, kellele kohaldatakse lapsega töötamise piirangut. Muudatused aitavad kaasa laste turvalisuse tagamisele ning vähendavad laste vastu suunatud süütegude toimepanemise ohtu. Samuti aitavad eelnõu muudatused kaitsta õiguskorda.

Muudatuste jõustumisel saavad lisaks lasteasutustele ka lapsevanemad õiguse teha karistusregistrist päringuid lapsega töötava isiku kontrollimiseks. Päring on riigilõivuvaba. Päringu vastus kuvatakse lubatud/keelatud vormis.

Eelnõuga muudetakse süütegude loetelu, mille eest karistatud isikute nimesid ei asendata kohtulahendis initsiaalide või tähemärkidega. Samuti muudetakse süütegude loetelu, mille eest karistatud isikutel on keelatud lapsega töötada. Lapsega töötamise keeldu võivad vaidlustada isikud kelle süütegu on dekriminaliseeritud või viidud teise süüteokoosseisu alla.

Eelnõuga nähakse ette kohustus kontrollida lapsega töötamise lubatavust regulaarselt vähemalt korra aastas. Kontrolli süstemaatiline tegemata jätmine muudetakse väärteoks. Kontrolli mittetegevale juriidilisele isikule määratava rahatrahvi suurust suurendatakse 32 000 euroni. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Jaga
Back to top button