Erakorralised uudised
valitsuso

Valitsus kiitis täiendavalt heaks kaks otsust

Pärast kabinetinõupidamise arutelu kiitis valitsus heaks lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ning saadab selle arutamiseks Riigikogule. Täiendavalt otsustas valitsus moodustada ja anda volitused valitsusdelegatsioonile Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ülemaailmsel raadioside konverentsil osalemiseks.

Lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esitas valitsuse liikmetele arutamiseks kliimaminister Kristen Michal. Lennundusseadust on vaja muuta, et suurendada õigusselgust politseil- ja piirivalveameti õhusõidukite kasutamisel.

Seni ei ole PPA riiklikele õhusõidukitele ja nende käitamisele kehtestatud riigisiseselt lennundusnõudeid ega tehtud ka otsust, et PPA riiklike õhusõidukite suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigust ehk nö EASA tsiviilnõudeid.

Eelnõuga võimaldatakse PPA riiklike õhusõidukite lennukõlblikkuse vastastikune tunnustamine, pilootidel lendamine, pädevuse hoidmine ja koolitamine tsiviilloa alusel ning tagatakse lennumeeskondadele lennundusmeditsiini nõuete kohaldamine. Kuna transpordiamet on EASA alusmääruse alusel tsiviillennunduse pädev amet, hakkab ta pärast kohaldamisotsust tegema järelevalvet ka PPA tsiviillennunduse nõuete täitmise üle. Kiirabilendude osas nähakse ette, et PPA kopteriga ettenägematus olukorras abivajaja transportimine, on riigi ülesanne. Need seadusemuudatused on vajalikud, kuna PPA õhusõidukeid võib käitada ainult riikliku ülesande jaoks, riigi enda vastutusel ja kontrolli all.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Vaata ka:

horoskoop armastus

Armastuse Horoskoop – Laupäev 22 juuni 2024

Armastuse Horoskoop – Laupäev, 22. juuni 2024 Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna võib

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop – Laupäev 22 juuni 2024

Taroskoop laupäevaks, 22. juuniks 2024 Jäär (21. märts – 19. aprill): Mõõkade Äss – Täna