New series euro 850x557 1

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangutest enim mõjutatud ettevõtete toetamise

Valitsus kinnitas erakorralisel istungil „Tööhõiveprogrammi 2021-2023“ muutmise, mis on vastavalt Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekule piiratud piirangutest enim kahju saanud ettevõtetele märtsi töötasu. Varasemal kabinetinõupidamisel leidsid toetust ka kompensatsioonide haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi haldusala ettevõtjatele.

 

 

Peaminister Kaja Kallase vastavalt COVID-19 epideemia olukorrale ülimalt olulisele piirangu piiramisele ja inimeste igapäevase hakkamasaamise vahel. „Tänane otsus pakub leevendust neile, keda uued piirangud majanduslikult kõige rohkem mõjutavad. Mõistan, et paljud ettevõtjad on COVID-19 kriisi tõttu pikalt kannatanud, kuid nende piirangute kehtestamine ja uute toetusmeetmete koostamine olid möödapääsmatu otsus. Me peame kõik piirangutest kinni pidama, et peatada koroonaviiruse levik, mis ei päästa mind ainult Eesti tervishoidu, vaid ka majandust. “

 Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et viiruse leviku tõkestamiseks on valitsus olnud sunnitud tegema piiranguid erinevates valdkondades. „Pean ainuõigeks, et inimeste töökohtade säilitamiseks pakume toetust palkade maksmiseks nii neile sektoritele, kui ettevõtetele, kes tulevad tööle ajutiselt lõpetama kui neile, kelle tegevus on COVID-19 kriisi ja piirangute tõttu kannatanud. Oleme mitme töötukassa metmega seotud olulise panuse, et kriisi ajal säilinud palju töökohti, millest kõigest meie inimeste sissetulek ja sotsiaalne turvalisus. “

 Täna valitsuse heakskiidu saanud märtsi kuu töötasu hüvitamine on ette nähtud nendel töötajatel palga maksmiseks, kelle töömaht või töö on vähenenud. Toetusmeetme prognoositav kulu on umbes 38 miljonit eurot, mis on töötlemata vahenditest. Toetust saada ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Nende toetusmeetme prognoositav kulu on kuni 4,66 miljonit eurot ja see on ka valitsuse reservväelane.

 Töötasu jätkutoetust saavad taotleda ettevõtted, kelle käive või tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähem kui 50 protsenti, kuid see on kuu käibemaksu perioodil detsembris 2019 kuni veebruar 2020. Toetust makstakse vastavate eestikeelsena, kui ei ole kokkulepitud mahus tööd teha või kelle vastus on vähendatud. Töötukassa kompenseerib tööandjale 60 mõju töölepinguga töötajate varasemast keskmisest palgast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot kuus (bruto).

Tööandja on kohustatud maksma töötaja, kes saab töötada jätkutoetust, omaduste vahenditest brutotöötasu vähemalt 200 eurot. Ettevõte ei tohi toetada saanud töötaja 31. maini koondada.

 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt märkis, et eelmise aasta kevadise toetusmeetme abil on uus palgatoetus paremini sihistatud. „Töötukassa palgatoetuse kaudu toetatud ka turismile omaseid tegevusalasid ja neid turismiettevõtjaid, kes on erinevatest piirangutest otseselt puudutatud. Kahtlemata on see turismisektorile tänuväärne abi, et just oma töötajate koondamise ja hoidmise inimeste palgal, “ütles Sutt.

Toetust saada ka füüsilisest isikust ettevõtjast, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal 50 suurema osa kui 2019. aastal. FIE toetuse suurus on 584 eurot.

 Jätkutoetuse avalduste vastuvõtmine algab e-töötukassas 1. aprillil.

Lisaks töötlevatele kompenseerivatele väljakutsetele on valitsuse liikmed kiitnud kabinetiõupidamise heaks valitsuse reservväelaste eraldatud toetavad haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi valdkonnas.

Heakskiidu leidis vabakutseliste loovisikute abipakett mahus 1,54 miljonit eurot; kultuuri- ja spordiorganisatsioonide toetus summas 2,8 miljonit eurot ja erahuvihariduse ja -huvitegevuse toetamise kogummas 2,6 miljonit eurot. Valdkondlike toetusi rakendavad ministeeriumid.

Vaata ka:

horoskoop minuaeg.com 2

3 Sodiaagimärki, kes On Sunnitud Tõele Vastu Astuma (Heas Või Halvas) teisipäeval 21.05.2024

1. Kaksikud (21. mai – 20. juuni) Kaksikud seisavad silmitsi oluliste tõdede ja otsustega oma

horoskoop numbrid

Horoskoop tervis-heaolu: Teisipäev 21 maid 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna on oluline keskenduda oma energiat taastavale tegevusele. Füüsiline