Uudised

Uuring: rahulolu peaministri ja valitsuse tööga langeb

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 63 protsenti valijatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas oma tööga peaministrina hakkama saab ning 56 protsendi arvates teeb valitsus oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

Ainsad valijad, kes on selle valitsuse ja peaministri tegevusega rahul, on Reformierakonna toetajad.

Peaministri töö kohta küsiti, kas vastaja kiidab heaks või ei kiida heaks, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama? 63 protsenti küsitletutest vastas “ei kiida heaks”, 26 protsenti “kiidan heaks” ning 10 protsenti ütles “ei oska öelda”.

Valitsuse töö kohta paluti öelda, kas vastaja arvates teeb valitsus oma tööd väga hästi, pigem hästi, pigem halvasti või väga halvasti? 56 protsenti küsitletutest vastas “väga halvasti” või “pigem halvasti”, 35 protsenti “väga hästi” või “pigem hästi” ning üheksa protsenti “ei oska öelda”.

Detsembri lõpus ja jaanuari alguses läbi viidud küsitluses ütles 55 protsenti vastajatest, et nad ei kiida heaks, kuidas peaminister oma tööga hakkama saab ning 35 protsenti, et nad kiidavad heaks. Samal ajal hindas 48 protsenti küsitletutest, et valitsus teeb oma tööd halvasti ning samuti 48 protsenti, et valitsus teeb oma tööd hästi. Seega on ligi kuu aja jooksul kasvanud kaheksa protsendipunkti võrra nii peaministri kui ka valitsuse tööga rahulolematute vastajate osakaal.

Valijaskond tervikuna ei ole ei valitsuse ega ka peaministri tööga rahul ning uue aasta esimene kuu on seda rahulolematust märkimisväärselt juurde toonud.

Jaga
Back to top button