reis

Uuendatud teave liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele perioodil 15.–21.03.2021

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium hoiduda vältimatu vajaduseta rahvusvahelisest reisimisest.

Koroonaviiruse uute tüvede leviku ja sellest tingitud muutuva olukorra tõttu kehtestavad riigid lühikese etteteatamisega haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh liikumispiiranguid, muudetakse piiriületuse tingimusi, testide ja testimiste nõudeid). Meetmete kiire kehtestamise tõttu võivad ootamatult muutuda nii reisimise võimalused kui ka naasmisvõimalused Eestisse. Hinda tõsiselt oma reisi vajalikkust ja uuri reisiinfot oma siht- ja transiitriigi kohta, samuti tee lisaks muule olulisele sihtriigi infole selgeks riiki sisenemise ja lahkumise tingimused.

 

 

Saabumine Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

 

 

Perioodil 15.–21.03. rakendub liikumisvabaduse piirang järgmistest riikidest saabujatele: Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu*, Luksemburg, Läti*, Malta, Monaco, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome*, Šveits, Tšehhi ja Ungari. Vatikani näitaja on küll 0, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

 

 

 

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul: Hispaania, Island, Liechtenstein, Norra, Portugal, Saksamaa ja Taani.

*Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 282 ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut haiguse tunnusteta isikutele, kes on järjest viimase 10 päeva jooksul viibinud Eesti, Leedu, Läti või Soome territooriumil ning saabunud Leedust, Lätist või Soomest Eestisse, juhtudel kui:

 

 

 

(1) isik on teinud mitte enne kui 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või on teinud nimetatud testi viivitamata Eestisse saabumise järel ja selle tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni kehtib liikumisvabaduse piirang;

(2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Nimetatud põhjustel Eestisse saabujal ei ole ka koroonaviiruse testimise kohustust.

Saabumine väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtib täiendav kohustus teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele. Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele 10-päevane liikumisvabaduse piirang. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Liikumisvabaduse piirangu perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.

 

 

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevale kolmandate riikide nimekirjale* on Eestisse võimalik reisida Austraaliast, Lõuna-Koreast, Rwandast, Singapurist, Taist ja Uus-Meremaalt. 10-päevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Perioodil 15.–21.03. ühestki lisa 1 riigist saabudes liikumisvabaduse piirangut ei rakendu.

* Pressiteade Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 uuendatud nimekirja kohta

Kolmandate riikide kodanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, ja viisaga Eestisse tööle tuleva tippspetsialisti ja iduettevõttesse või IKT valdkonda tööle tuleva välismaalase pereliikmeile rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirangu kohustus ning neil tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.

 

 

Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt, v.a. kolmandate riikide kodanikele, kes saabuvad Eestisse õppimise või töötamise eesmärgil):

(1) inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

(2) inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase isolatsiooni võib lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Info testi tõendi nõuete kohta leiad SIIT. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000).

Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/.

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikutele, sealhulgas neile, kes saabuvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist, kes:

(1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;

(2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

 

 

Info vajalike tõendite kohta leiad SIIT.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta vaadatakse üle kord nädalas ja avaldatakse välisministeeriumi lehel.

Kui reisimine on vältimatu, siis:

• enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt;
• reisipiirangute kohta sihtriigis saad teavet lehelt Reisi Targalt, Euroopa Liidu ReOpen portaalist ja detailselt sihtriigi välisesindusest;
• registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada;
• järgi terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga;
• sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral);
• piiriületusel tuleb täita deklaratsioon, mida saab teha ka elektrooniliselt. Deklaratsiooni saab täita 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist meiliga saabunud kinnituskiri! Endiselt saab deklaratsioone täita ka paberil, mille leiad siit (DOCX);
• asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega;
• reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, viiruskahtluse korral võta ühendust oma perearstiga.

Lisateave koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta: riigi infotelefon 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247).

Vaata ka:

354227921 696052005865331 1256492580140078715 n

21.05 Usalda oma sisetunnet ja vali üks kaart. Ava, loe mis sõnum Sulle haljakaartidelt on.

VASTUSED 1. REISIMINE. Leia viise ja võimalusi reisimiseks – see tuleb Sulle kasuks. Reisimine võimaldab

tarokaart minuaeg.com 3

21.05.24 Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane päev sulle toob

Vali üks kolmest tarokaardist ja saa teada, mida tänane teisipäev 21.05.24 sulle toob. Tarokaardid on