Friday , 24 September 2021
terviseamet

TTJA: valmis Terviseameti külmlao riket uuriv aruanne.

Riigisekretäri poolt juulis 2021 kokku kutsutud komisjoni ülesandeks oli välja selgitada asjaolud, mis viisid 2021. aasta juunikuu teises pooles terviseameti külmlao rikkeni.

Komisjoni kuulusid riigisekretär Taimar Peterkop, Marika Priske sotsiaalministeeriumist, Meelis Peerna riigikontrollist, Kaur Kajak Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Katrin Kiisk Ravimiametist ning Merike Saks Rahandusministeeriumist. Komisjoni ülesanne oli luua tervikpilt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Ravimiameti ja Riigi Kinnisvara AS poolt alustatud menetluste tulemustest. Komisjoni aruande ja selles sisalduvate järelduste puhul ei ole tegemist haldusaktiga, aruande eesmärk on selgitada Vabariigi Valitsuse jaoks välja toimunu asjaolud.
TTJA poolt koostatud raporti kokkuvõte:
Suure tõenäosusega põhjustas 2021 juunikuus külmladude jahutussüsteemide seiskumise suhteliselt pikaajaline kuum ilm koostoimes külmladude projekteerimis- ja ehitusvigadega ja hoonet kasutava isiku puudulik järelevalve.
Külmlao 112 jahutusseadme süsteemi ülerõhust tingitud seiskumise põhjustasid vead ja valearvestused hoone projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel. Jahutusseadme võimsusvaru ei olnud piisav juhtumi hetkel väliskeskkonnas olnud kõrge temperatuuri ja külmlao konstruktsiooni, ventilatsiooni ja küttesüsteemi põhjustatud soojuskoormuse suhtes. Juhtumi ajal varustas ventilatsioon vale soojusisolatsiooniga külmladu 15–18°C õhuga ja toimiv põrandaküte eraldades ruumi täiendavalt soojusenergiat.

Olukorras, kus külmlao 112 temperatuur oli tõusnud mitu päeva, kandus sellest üle soojus ka kõrvalasuvasse lattu 111, mis koosmõjus punktis 6 nimetatud tingimustega tõid kaasa ka selle ruumi seadme seiskumise.
Põhiprojekti kohaselt ei ole olemasolevad külmlaod projekteeritud heaks ehitustavaks oleva ruum-ruumis põhimõttel. Külmlaod on vastavalt ehitusprojektile eraldatud üksteisest ebapiisava soojustusega, muu kasutamisviisiga kõrvalruumidest 60 mm sandwich-paneelidega (minimaalselt peaks olema 120 mm), mis ei taga piisavat soojustust ja tekib liigne niiskus. Paigaldatud uksed ei vasta külmladude ustele esitatavatele nõuetele. Välisseina sisesein ei ole üldse soojustatud. Laes on kasutatud 100 mm sandwich-paneeli, mis ei olnud ettenähtud külmlaos kasutamiseks. Tegemist ei ole ka energiasäästliku lahendusega.
Külmladude puhul peab olema tagatud külmalekete elimineerimine. Põrandal ei ole elimineeritud külmalekkeid jaheladude kõrval asuvate ruumide konstruktsioonidesse ja soojuse ülekandumine muust konstruktsioonist.

Jaga

Vaata ka:

laps

OLULINE: Alaealiste jaoks muutub reisimise ja koolisisese huviharidusega seonduv COVID regulatsioon

Valitsus täpsustas COVID regulatsiooni seoses laste ja alla 18aastaste või sel õppeaastal 19aastaseks saavate noorte …

relv

Raplamaal toimus tulistamine.

Neljapäeval 23.09 laekus politseile teade, mille kohaselt Aespas ühe busspieatuse juures kuuldi laske. Väljakutsele reageerinud …

RK Mart Helme

Mart Helme: Irja Lutsar ei ole teadlane, ta on saamatu pensionär.

Eesti Vanemate liikmetega kohtumisel seadis EKRE aseesimees Mart Helme kahtluse alla teadusnõukogu juhi Irja Lutsari …

203382864 10227024274727464 544050193774459810 n scaled

POLITSEI PALUB ABI! Kas nägite pealt, kes laskis Vändras toonekurge, mille tagajärjel ta suri.

Pärnu politseijaoskond palub abi, selgitamaks välja, mis juhtus möödunud kuul Vändras valge-toonekurega, kelle vigastused olid …