Tervis

Terviseametil puudub ülevaade nõudeid eiravate näomaskide levikust

Terviseametil (TA) puudub täielik ülevaade Eestis turustatavatest meditsiinilistest näomaskidest, mistõttu võib juhtuda, et turul levitatakse ka nõuetele mittevastavaid maske.

Isikukaitsevahenditena Eesti kauplustes müüdud maskidest ei vastanud üle-euroopalise kontrolli järgi ükski nõuetele, kuid nüüdseks on need turult kõrvaldatud, kirjutas sotsiaalministeerium riigikogu sotsiaalkomisjonile saadetud vastuses.

Eestis ei ole seni maskide keemilisi analüüse tellitud ning ekspertide sõnul ei ole ka teada, et EL-is üldiselt maskide puhul selliseid keemiliste ühendite analüüse tehakse, selgub ministeeriumi ülevaatest.

Eesti õigusaktide kohaselt ei ole turustajal kohustust juba EL-i turul oleva esimese klassi meditsiiniseadme Eestis levitamisest TA-d teavitada, mistõttu ametil puudub täielik ülevaade Eestis kasutuses olevatest maskidest ning teave probleemsetest seadmetest jõuab TA-ni üldjuhul alles turujärelevalve käigus või ohujuhtumi menetlemisel.

Sellest tulenevalt võib esineda juhtumeid, kus Eesti turul levitatakse ka steriilseid maske, mis ei pruugi olla nõuetele vastavad. Elanikkonna ja ettevõtjate teavitamiseks on TA oma veebilehel ja meditsiiniseadmete andmekogus avaldanud, mida nõuetele vastavate maskide osas tasuks tähele panna, ning innustanud teatama sellistest, mis ei vasta nõuetele või on põhjustanud kaebusi.

Isikukaitsevahendite turujärelevalvet teeb Eestis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, kes osales üleeuroopalises kaitsemaskide testimise projektis, mille käigus testiti eri riikide kauplustes isikukaitsevahendina saada olevaid näomaske.

Vastavalt EL-i töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele keskendus testimine filtermaterjali kogusisselekkele ja läbilaskvusele. Eestis testitud maskid nõuetele ei vastanud ja on praeguseks turult kõrvaldatud.
Kokkuvõtteks märkis ministeerium, et Eestis müüdavad maskid peavad vastama EL-i harmoneeritud standarditele. Järelevalve toimub nii meditsiiniseadmete registris registreerimise kui ka ohujuhtumite käsitlemise kaudu.

Samuti on kõik pädevad asutused koos rahvusvaheliste organisatsioonidega teinud  pandeemia ajal kättesaadavaks mitmekülgse informatsiooni maskide tehniliste andmete kohta kui ka koostanud juhiseid näomaskide kasutamise kohta.

Jaga
Back to top button