tuulik

Tänasest saab tutvuda Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste eriplaneeringu materjalidega

 

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi avalik väljapanek algab täna, 14. augustil ja kestab 15. septembrini. Elektriühenduste eriplaneeringuga seotud materjalidega saab tutvuda veebilehel www.liivielekter.ee.

 

Elektriühenduse kavandamiseks koostatakse riigi eriplaneering, mille esimene dokument – asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm – on nii avalikuks väljapanekuks kui avalikeks aruteludeks valmis. „Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmiga määratletakse planeeringu eesmärk ja antakse ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis lähtuda,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise nõunik Anne Martin. „Oleme selles koondanud peamised lahendatavad ülesanded ja kaardistanud esmased vajalikud uuringud. Samuti määratlenud eeldatavad mõjud, mis elektriühenduste rajamisega kaasneda võivad,“ lisas Martin.

Riigi eriplaneering on alles algusjärgus ja praegu ühtegi asukohta ära valitud ei ole. „Kõikidel on võimalus planeerimisprotsessis kaasa mõelda ja rääkida kohe algusest peale ning ootame kõiki huvilisi seda ka tegema,“ kutsus Martin. „Võimalikult sujuvaks planeerimiseks on mõistlik juba protsessi varajases staadiumis kokku leppida, millised asjaolud ühes või teises kohas trassikulgemist välistaksid. Sealt edasi saame minna juba kindlamate võimalike asukohtade suunas.“

Meretuulepargis toodetud elekter on kavandatud jõudma Eleringi põhivõrku ja see tähendab elektriühenduse rajamist kas Audru, Sindi või Kilingi-Nõmme alajaama. Seetõttu hõlmab planeeringuala Eesti merealal Liivi ja Pärnu lahte, maismaal Pärnu maakonnas Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valda ning Pärnu linna.

Planeeringu materjalidega saab lisaks veebilehele tutvuda ka paberkandjal Audru osavallakeskuses, Häädemeeste vallavalitsuses, Kihnu vallavalitsuses, Paikuse osavallakeskuses, Pärnu riigimajas, Sauga teenuskeskuses, Saarde Vallavalitsuses, ja Sindi raamatukogus nende lahtioleku aegadel.

Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil huvilistel võimalik avaldada riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi kohta arvamust ning esitada küsimusi. Kutsume seda üles tegema kirjalikult, saates need Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile aadressil info@agri.ee. Väljapaneku järgselt toimuvad septembri lõpus ja oktoobri alguses avalikud arutelud kõikides planeeringuala omavalitsustes. Info nende kohta on samuti leitav aadressil www.liivielekter.ee.

Liivi lahe meretuulepargi ja elektriühenduste rajamise eesmärk on panustada Eesti taastuvenergia toodangu ja varustuskindluse tõstmisse Läänemere piirkonnas. Elektriühenduste riigi eriplaneering on iseseisev protsess, aga selle realiseerumine sõltub Liivi lahe meretuulepargi rajamise võimalikkusest.

Vaata ka:

horoskoop numbrid

Horoskoop tervis-heaolu: Teisipäev 21 maid 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Täna on oluline keskenduda oma energiat taastavale tegevusele. Füüsiline

taiskuu horoskoop minuaeg.com

Horoskoop Karjäär ja töö: Teisipäev 21 maid 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Tänane päev toob sinu karjääri energiat ja motivatsiooni. Marsi