Uudised

Tallinn Music Weekil osalenud inimesel tuvastati koroonaviirus

Anname teile teada, et ühel festivalil osalenud isikul on tuvastatud positiivne COVID-19 test. Isik viibis neljapäeva, 27. augusti õhtul Telliskivi Loomelinnaku välialal ning tema otsekontaktid kohalviibijatega olid limiteeritud.

Tema kontaktisikud on tänaseks Terviseameti poolt detailselt kaardistatud ning nendega on ka ühendust võetud. Kõik kontaktsed, kes on siiani käinud testimas, on saanud tänase seisuga negatiivsed testitulemused ning kõik kontaktsed, kes Terviseametilt vastava soovituse said, püsivad eneseisolatsioonis. Juhul kui Terviseamet ei ole teiega ühendust võtnud, ei ole teil ka eneseisolatsiooni kohustust. Vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele ei ole meil ega ühelgi kolmandal isikul õigust avaldada või kinnitada eriliiki isikuandmeid, sh. terviseandmeid.

Festival tänab kõiki osalejaid, partnereid ja publikut, et pidasite kinni kehtestatud viirusetõrje reeglitest. Hoidkem üksteise tervist – nii füüsilist kui ka vaimset! Kaitskem ka üksteise õigust privaatsusele ja olgem lugupidavad. Teemaga tegeleb nüüdsest Terviseamet.
🇬🇧 UPDATED: Dear TMW guests and journalists,
We would like to inform you that one of the festival participants has received a positive COVID-19 test. This person was at the Telliskivi Creative City outdoors square in the evening of Thursday, 27th August and her/his direct contacts were limited. All of the contact persons have been tracked and contacted by Estonian Health Board and relevant instructions are given. All tests by close contacts have been negative by now and self-isolation requirements are in place. According to the Data Protection Law in Estonia, neither the festival nor any other third party has the right to release information concerning personal data of individuals, which of course includes also health data. We are thankful to all our participants, partners and audiences for adhering to the safety rules. Let us protect each other’s health – both physical and mental. Let us also please protect our right for privacy and be respectful. No hunger for news can be greater from our individual rights. From now on, this case is being dealt with by the Estonian Health Board.
🇷🇺 Уважаемые гости и журналисты!
Сообщаем вам, что один из участников фестиваля получил положительный тест на COVID-19. Данный человек находился на открытой площадке Творческого городка Теллискиви вечером 27 августа, и его/ее прямые контакты с другими людьми были ограничены. Департамент здравоохранения выявил всех контактировавших с этой персоной лиц, связался с ними и выдал соответствующие инструкции. К настоящему времени все тесты, которые сделали люди, вступавшие с зараженным в тесный контакт, были отрицательными, а также соблюдаются меры самоизоляции. Если Департамент здравоохранения не связывался с вами, то вы не обязаны самоизолироваться. Согласно Закону о защите данных в Эстонии, ни фестиваль, ни какая-либо другая третья сторона не имеет права разглашать информацию, касающуюся личных данных физических лиц, включая информацию о здоровье. Благодарим всех участников фестиваля, партнеров и публику за соблюдение правил безопасности. Давайте беречь здоровье друг друга — как физическое, так и психическое. Давайте также защищать наше право на неприкосновенность частной жизни и будем уважительны друг к другу. Теперь этой темой занимается Департамент здравоохранения Эстонии.
Jaga
Back to top button