Erakorralised uudised
kert kingo

TÄIENDATUD: Prokuratuur taotleb Kert Kingole (EKRE) vangistust

Täiendatud 17.06.2024

Prokuratuur  taotleb Kingole dokumendi võltsimise ja kelmuse eest kokku kaks aastat vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Kingo ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
Allikas. Delfi

TÄIENDATUD 29 november 2023

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas Riigikogu liikmele Kert Kingole süüdistuse kelmuses, dokumentide võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Vandeadvokaat Martin Traati süüdistab prokuratuur kelmusele kaasaaitamises ja dokumentide võltsimises.

Süüdistuse kohaselt esitas Kert Kingo Riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad Riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida tegelikult advokaadibüroo Kert Kingole seoses tema Riigikogu liikme tööga ei osutanud. Süüdistuse kohaselt kasutas Kert Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta Riigikogul hüvitada Riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistatakse vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi süüdistuse kohaselt enda büroos kirjutada Kert Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Süüdistuse kohaselt teadsid nii Kert Kingo kui ka Martin Traat, et tegelikult selliseid teenuseid Riigikogu liikme tööga seoses osutatud ei ole. Süüdistuse järgi osutas advokaadibüroo teenuseid tegelikult kõrvalistele inimestele, kuid arved osutatud teenuste eest lasi Kert Kingo süüdistuse kohaselt tasuda Riigikogu liikme kuluhüvitiste eest. Süüdistuse järgi tekitasid süüdistatavad kuluhüvitiste kuritarvitamisega 8271 eurot kahju.

Prokuratuuri hinnangul on kogutud tõendid küllaldased, et anda kohtule võimalus süüküsimuse kaalumiseks. Eestis mõistab õigust kohus ja kriminaalasja kohtu ette viimine annab kohtule võimaluse jõuda tõendite hindamise järel õiglase lahendini.

Kriminaalasi saadeti kohtusse üldmenetluses. Ametiisiku poolt toime pandud kelmuses süüditunnistamisel võib kohus karistada ühe- kuni viieaastase vangistusega.

5.10.2023 EKRE liige Kert Kingo lasi riigikogu saadikute kuluhüvitistest kinni maksta EKRE Tartu ja Jõgeva piirkonna suvepäevad, mille korraldas tema abikaasa. Kert Kingo sõnul oli tegemist tema kohtumisega valijatega ning ta ei näe, et ta oleks midagi valesti teinud.

Kert Kingo esitas juulis riigikogu kantseleile 1722 euro suuruse arve Mäeotsa puhketalult, põhjenduseks kirjutas ta „kohtumine valijatega 08.07“. Kuna Kingo oli juba juulis teisigi arveid kuluhüvitistesse esitanud, sai kantselei talle kinni maksta 1129 eurot ja 12 senti.

Loe pikemalt Äripäevast: SIIT

Loe ka. Facebook seadis mitmele EKRE fraktsiooni liikme kontole kasutamise piirangu. 

TÄIENDUS 6.10.2023

EKRE riigikogu liige Kert Kingo kasutas oma riigikogu kuluhüvitist erakonna Tartu- ja Jõgevamaa piirkonna suvepäevade korraldamiseks. See on vastuolus riigikogu kuluhüvitiste kasutamise reeglitega, mis näevad ette, et kuluhüvitisi võib kasutada ainult tööalaste kulude katmiseks.

Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu kirjutab, et Kingo astus oma käitumisega mitmesse ämbrisse korraga. Esiteks, ta ei kutsunud oma erakonnakaaslasi 8. juulil Mäetalu Puhketallu endaga kohtuma. EKRE Tartu- ja Jõgevamaa piirkonna juhatus reklaamis üritust kui erakonna piirkonna suvepäevi. 20 euro eest lubati klassikalisi suvepäevade tegevusi ja kuigi peaesinejaks oli tõesti kutsutud rahvasaadik Kert Kingo, oli tegemist siiski erakonna suvepäevadega.

Teiseks, Kingo kasutas riigikogu kuluhüvitist erakonna suvepäevade korraldamiseks. Riigikogu kuluhüvitisi võib kasutada ainult tööalaste kulude katmiseks. Kingo väidab, et ta kasutas kuluhüvitist oma tööalaste kulude katmiseks, kuna ta pidi suvepäeval osalema ja esinema. See väide on aga vastuoluline, kuna Kingo ei kutsunud oma erakonnakaaslasi suvepäevale endaga kohtuma.

Kolmandaks, Kingo kasutas riigikogu kuluhüvitist erakonna suvepäevade korraldamiseks, ilma et oleks sellest Riigikogu kantseleid teavitanud. Riigikogu liikmed peavad Riigikogu kantseleid teavitama iga kord, kui nad kasutavad riigikogu kuluhüvitist. Kingo väidab, et ta ei teadnud, et ta peab Riigikogu kantseleid teavitama. See väide on aga vastuoluline, kuna Kingo on riigikogu liige juba üle kümne aasta ja tal peaks olema teadmised riigikogu kuluhüvitiste kasutamise reeglitest.

Kingo käitumine on hea näide sellest, kuidas riigikogu liikmed võivad oma riigikogu kuluhüvitisi kuritarvitada. Riigikogu liikmed peavad olema eeskujuks ja järgima riigikogu kuluhüvitiste kasutamise reegleid.

Kingo on lubanud, et ta maksab erakonna Tartu- ja Jõgevamaa piirkonnale tagasi kulud, mis ta riigikogu kuluhüvitisest tasus. See on hea samm, kuid see ei muuda asjaolu, et Kingo rikkus riigikogu kuluhüvitiste kasutamise reegleid.

TÄIENDUS 6.10.2023

KERT KINGO: Kulla „ajakirjanikud“, hakake EKRE toetajaks!

Ega liberaalidele ja nende tööriistale peavoolumeediale (süvariigile?) ongi arusaamatu, et EKRE saadik korraldabki päriselt oma valijatega kohtumisi, mitte ei nimeta suvalisi õhtuseid sõpradega napsitamisi ja luksuslikke söömaaegu formaalselt “kohtumiseks valijatega”. Eks see tekitab tõesti nendes tuska.

Mina suhtlen oma valijatega ka peale valimisi. Tunnen kohustust oma valijatele anda ülevaadet sellest, mida ma Riigikogus teinud olen ja mis veel tegemisel on. Tänu sellele on minu (EKRE) valijad teistest paremini kursis Riigikogu töö ja seal toimuva tagamaadega.

Loomulikult ei kutsu ma oma kohtumistele refi, sotside või E200 liikmeid – nemad pole minu valijad, nemad mind ei valinud ega vali.

Oma kohtumisõhtuid võin nimetada kuidas tahan. Olgu see kasvõi “Suvine lõkkeõhtu”, “Kitarrimängud Kert Kingo esituses” (kitarri ma mängida ei oska) või lihtsalt “Suvepäev”. Kohtumise nimetus ei muuda sisu, see on ja jääb valijatega kohtumiseks.

Aga igasugu #äripäev, #postimees, #õhtuleht, #delfi jms , kelle jaoks pole Lehtme 6,5 mlj, Kallase veneäri või rahapesu miljonid mingi eriline probleem pingutavad või nina verest välja, et mingit “skandaali” teha.

Lihtsalt naeruväärne!

NB! Eriline tase on muidugi viide, et “Kohal viibis ka Kert Kingo”. 

Kulla “ajakirjanikud”, hakake EKRE toetajaks ja minu valijaks, siis saate ka nendel kohtumistel osaleda ja nendest osa ning polegi vaja oma kibestumist leheveergudel välja elada

Kert Kingo

TÄIENDUS: Riigikogu võttis Kert Kingolt (EKRE) saadikupuutumatuse, et jätkata tema suhtes kohtumenetlust.

TÄIENDUS 18.09.2023

Riigikogu andis tänasel istungil õiguskantsleri ettepanekul nõusoleku võtta Riigikogu liikmelt Kert Kingolt saadikupuutumatus ja jätkata tema suhtes kohtumenetlust.
Õiguskantsler Ülle Madise ütles riigi peaprokuröri taotlust tutvustades, et kahtlustuse järgi võttis Kert Kingo enda kanda kolmandate isikute advokaadikulud ja andis advokaadile kirjalikud suunised kirjutada arvetele, et tegu on talle seoses Riigikogu liikme tööga osutatud õigusabiga, et need makstaks kinni kuluhüvitistest. Madise lisas, et toimikus seisab, et tegelikult nõustas advokaat kohtumenetluses teisi isikuid ja seesugust Riigikogu liikme tööga seotud õigusabi ei andnud. „Kui Riigikogu juhatus täpsustas Riigikogu liikme tööga seotud kulutuste hüvitamise korda, oli nendele kirjalikele suunistele – kirjutada arvele valeandmed – lisatud ka palved panna sinna kirja teatud eelnõude numbrid,“ lisas õiguskantsler.

Õiguskantsler märkis, et kriminaalasja materjalidega tutvumisel ei ilmnenud ühtegi niisugust asjaolu, mis oleks lubanud tal riigi peaprokuröri taotluse Riigikogule edastamata jätta. „Tõendite lubatavuse ja süü saab otsustada ainult kohus. Selle taotluse ja ettepaneku esitamine ega ka võimalik saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda, et Kert Kingo on nendes kuritegudes süüdi. Õigust mõistab ainult kohus ja kui süü ei leia tõendamist, siis mõistetakse inimene õigeks,“ toonitas Madise.
Sõnavõtuga esines ka Riigikogu liige Kert Kingo.
Läbirääkimistel võtsid sõna Martin Helme, Kalle Grünthal, Helle-Moonika Helme, Varro Vooglaid, Mart Helme ja Ants Frosch Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ning Jürgen Ligi Eesti Reformierakonna fraktsioonist.

17.08.23 – Riigikogu arutab 18. septembril, kas võtta Kert Kingolt saadikupuutumatus. Kingo on kahtlustatav riigikogu liikme kuluhüvitiste ebakohases kasutamises.

Loe ka: Kert Kingo sai seoses riigikogu kuluhüvitistega kahtlustuse kelmuses

Kui riigikogu otsustab Kingolt saadikupuutumatuse võtta, võib prokuratuur ta kriminaalvastutusele võtta.

Kingo on EKRE liige ja ta on riigikogus alates 2019. aastast.

Riigikogu arutab saadikupuutumatuse küsimust erakorralises istungil. Istungi algus on kell 10.00.

Kingo on  toimunud pressikonverentsil öelnud, et ta on süüdistuste suhtes süütu ja ta on valmis õigusemõistmisele. Ta on ka öelnud, et ta ei kavatse saadikupuutumatusest loobuda.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Maksekeskus AS sai krediidivahendaja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 22. juulil Maksekeskus AS-le krediidivahendaja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse vahendada tarbijale

Mazda pollurallikas Kolu Tammiku teel 24.07

Põhja päästekeskuse operatiivsündmused 24.07 – 25.07.2024

Tallinn 24.07 kell 22.42 said päästjad kutse Põhja-Tallinnasse Paavli tänavale, kus inimene oli roninud kasutuseta