Laupäev , 3 juuni 2023
Erakorralised uudised

Statistika: Eesti inimesed vaatavad rohkem telekat, kui loevad.

Võrreldes 20 aasta taguse ajaga vaatavad Eesti inimesed televiisorit küll veidi vähem, kuid see on endiselt meelepäraseim vaba aja veetmise viis. Kes ja kui palju aega teleka ees veedavad?

Aastatel 2019–2021 korraldatud ajakasutuse uuringu järgi vaatavad inimesed päevas televiisorit keskmiselt kaks tundi ja 5 minutit. Seda on 12 minutit vähem kui 20 aastat tagasi. Mehed veedavad teleka ees kauem aega kui naised – keskmiselt 11 minutit päevas rohkem.

Selliste näitajatega teeb telekavaatamine pika puuga ära kõikidele teistele vaba aja veetmise viisidele, nagu näiteks sportimisele (keskmiselt 40 minutit päevas), suhtlemisele (37 min) ja lugemisele (31 minutit). Ajakasutuse uuringust selgub, et nädalavahetuseti veedavad inimesed teleri ees rohkem aega kui nädala sees, näiteks pühapäeviti vaadatakse üle poole tunni kauem telekat kui tavapärastel tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani.

Kõige suurema osa oma ajast veedavad teleka ees 65+ vanuses inimesed – üle 3 tunni päevas. Kõige vähem vaatavad telekat 10–14aastased (tund ja 16 minutit päevas) ja 25–44-aastased (1 tund ja 25 minutit).

Televiisori ees veedetud aeg sõltub paljuski sellest, kui hõivatud on inimesed päeva jooksul muude tegevuste ja kohustustega. Nii näiteks vaatavad tööl käivad inimesed päevas ligi pool tundi vähem telekat kui töötud, kes kulutavad sellele 2 tundi ja 14 minutit oma päevast.

Huvitav seos on ka tervisel ja teleka vaatamisel. Inimesed, kes hindasid oma tervist halvaks või koguni väga halvaks, vaatasid televiisorit päevas ligi poolteist tundi rohkem kui need, kelle tervis oli hea või väga hea.

Allikas: Statistikaamet 

Vaata ka:

Justiitsministeerium otsib võimalust jätta vangide kaebused rahuldamata.

Sadade kaupa esitatud pöördumised, üha uued samasisulised küsimused, perspektiivitud, kuid aeganõudvad kaebused – lisaks riigikogule …