Uudised

Rahvastikuminister Solman: enneaegsete laste emadel peab olema õigus sünnitushüvitisele alates lapse sünnist

Rahvastikuminister Solman: enneaegsete laste emadel peab olema õigus sünnitushüvitisele alates lapse sünnist

 

Rahvastikuminister Riina Solman osales eilsel rahvusvahelisel enneaegsete laste päeval Ida-Tallinna Keskhaiglas toimunud ümarlaual. Kohtumisel arutati valdkondlike standardite ja enneaegse lapse saanud perede toimetuleku üle.

 

„Enneaegse lapse sünd on perele emotsionaalselt väga raske ja sellega võib kaasneda kuude pikkune haiglas olemine. Seetõttu pean õigeks, et riik kohtleks enne 28. nädalat lapse sünnitanud naisi võrdväärselt kõigi teiste sünnitajatega. Praeguses seadusandluses tehakse aga enne ja pärast 28. nädalat sünnitanud naistel vahet. Seda ei saa õiglaseks pidada. Igal naisel, vaatamata lapse sündimise ajale, peaks olema õigus sünnituslehele ja sünnitushüvitisele alates lapse sünnist,“ ütles rahvastikuminister Solman.

 

„Veelgi enam, arvestades erakordselt enneaegse lapse sünniga kaasnevaid emotsionaalseid ja majanduslikke aspekte, tuleks emadel, kelle laps sünnib enne 28. nädalat sünnituslehte ja sünnitushüvitise maksmist pikendada päevade võrra, mis laps sündis enne 28. nädalat. Eestis saavad täna enneaegsed lapsed ja nende vanemad maailmatasemel meditsiinilist abi – meil on suurepärased arstid ja tipptasemel meditsiiniseadmed. Nüüd on vaja, et ka meie perepoliitika toetaks neid peresid varasemast läbimõeldumalt,“ lisas Solman.

 

„Kuigi alates 1. aprillist 2022 liidetakse tänane rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi ning kõigil emadel on ühesugune õigus emavanemahüvitisele alates lapse sünnist, ei õigusta see vahepealset kehtivat emade ebavõrdset kohtlemist,“ rõhutas Solman.

 

Minister lisas, et enneaegsete laste teemaga on seotud ka haiguslehe andmine raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul. „Töötan selle nimel, et rasedatele, kelle on arst määranud  raseduse säilitamise eesmärgil või muul tervislikul põhjusel töövõimetuslehele,  maksaks Haigekassa naisele haigushüvitist alates 1. päevast ja 100% hüvitise määraga. Olukord, kus naine ei tohi või ei saa töötada ja peab täielikult keskenduma rasedusele, peaks olema võrdsustatud sünnituslehega ja hüvitiste määr peaks olema sama,“ nentis Solman.

 

  1. novembril tähistati terves maailmas enneaegse sünni päeva. Selle päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest. Üheks kõige populaarsemaks teavituse ja toetuse avaldamise viisiks sel päeval on sirelililla värvuse kasutamine oma hoone või muu objekti valgustamisel. Igal aastal sünnib Eestis 5,5% lastest enneaegsetena. Väga väikesi enneaegseid (sünnikaaluga alla 1500g või sündinud enne 32. rasedusnädalat) on Eestis umbes 1% kõikidest sündidest. Enne 28. rasedusnädalat sündinud last loetaks erakordselt enneaegseks.

 

Ümarlaua kohtumisel osalesid lisaks rahvastikuministrile ka sotsiaalminister Tanel Kiik ja Ida-Tallinna Keskhaigla juhid.

 

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

 

Jaga
Back to top button