minuaeg.com uudised
www.minuaeg.com

Rahanduskomisjon arutab krüptovaraturu korraldamist

Riigikogu rahanduskomisjon arutab tänasel avalikul istungil krüptovaraturu seadusemuudatuste mõju krüptoturule ning missugused on erinevused Eesti ja Euroopa Liidu reeglistiku vahel. Samuti Finantsinspektsiooni ja Rahapesu Andmebüroo omavahelise koostöö korraldamist.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann selgitas, et Maksu- ja Tolliameti andmetel on Eestis palju eraisikuid, kes paigutavad oma vahendeid krüptovarasse tulu teenimise eesmärgil. Samas peame nentima, et siiani pole Euroopa Liidus rakendatud ühtseid reegleid investorite pettuste eest kaitsmiseks. „Kui seni on piirdutud rahapesualase järelevalvega, siis uute üle EL reeglite riigisisesel rakendamisel hakkab krüptovaraturu osaliste üle teostama senisest tõhusamat järelevalvet Finantsinspektsioon ja kehtestatakse täiendavad nõuded usaldatavusele ja juhtimiskorrale,“ ütles Akkermann.


„Tegemist on valdkonnaga, kus on väga mitmeid ja olulisi riske, sealhulgas riigi finantsstabiilsusele ja julgeolekule, mistõttu selgem regulatsioon ja järelevalve on põhjendatud ja hädavajalik,“ ütles rahanduskomisjoni liige Maris Lauri.

Eelnõu mõjutab nii juba tegutsevaid virtuaalvääringu teenuse pakkujad kui ka uusi krüptovaraturule tulijaid. Krüptovarateenuse klientide ja krüptovara omanike jaoks suureneb eelkõige läbipaistvus ja usaldusväärsus krüptovaraturu vastu.

Mullu maikuus jõustus ELi vastav määrus ehk MiCA võimaldab krüptovarateenuse osutajatel pakkuda oma teenuseid samade reeglite alusel kõikides liikmesriikides. Uue seadusega tagatakse nimetatud määruse nõuetekohane riigisisene rakendamine.

MiCA määruse eesmärk on toetada innovatsiooni ja ausat konkurentsi ning tagada samal ajal investorite piisav kaitse ja krüptovaraturgude usaldusväärsus. MiCA määruse reguleerib näiteks krüptovaraturu osalisele tegevusloa andmist, tema juhtimise korraldamist, nõudeid kapitalile, kohustust tegutseda kliendi parimates huvides, ausalt, õiglaselt ja professionaalselt, klientide krüptovara ja raha kaitset, kaebuste käsitlemist, huvide konflikti juhtimist jne.

Karmistuvad nõuded juhtidele, omanikele, juhtimisnõuetele, nõuanded töötajatele, sise-eeskirjadele, olulise osaluse omandamisele ja muudes kohtades. Muutuvad ka vastutus ja trahvid, mis oleksid valdavalt 5 kuni 15 miljonit, sõltuvalt rikkumisest, ja jooksev järelevalvetasu sõltuvalt teenusest.

Rahanduskomisjoni avalikule istungile on kutsutud Finantsinspektsiooni, Eesti Pangaliidu, Eesti Web3 Koda, Rahapesu Andmebüroo, Obicity Estonia, FinanceEstonia, Eesti Digivara Liit, Audiitorkogu ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Valitsusealgatatud krüptovaraturu seaduse eelnõule (398 SE) saab esitada muudatusettepanekuid teiseks lugemiseks kuni 23. aprillini. 

Rahanduskomisjoni avalikku istungit algusega kell 14 on võimalik jälgida veebiülekande kaudu.

Vaata ka:

horoskoop numbrid

Horoskoop tervis-heaolu: Reede 24 mai 2024

Jäär Oled täna energiline ja valmis väljakutseteks. Ideaalne on tegeleda intensiivsete treeningutega, näiteks kickpoksi või

83098745 136590864704593 7382531267673579511 o

Ränk Liiklusõnnetus Padise Külas: Mootorrattur Hukkus

Kell 16.36 sai politsei teate liiklusõnnetusest Padise külas, kus mööda peateed liikunud mootorrattale sõitis ette