operatiivauto ppa 8

Politsei saab õiguse väärteo korras vastutusele võtta inimesi, kes rikuvad nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid.

Valitsus kiitis täna e-istungil heaks ja saatis riigikogule arutamiseks seaduseelnõu, mis pikendab haiguspäeva varasemat hüvitamist kuni aasta lõpuni ja politsei ja piirivalveametil väärteo korras vastutusele võtta inimesi, kes rikuvad nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid.

 

Juba praegu näeb seadus ette, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kompenseerib tööandja haiguslehe 2. – 5. ning haigekassa alates 6. haiguspäevast. Kui praegust mõistet järgib selline haigushüvitise maksmise kord kehtiv ajutine ajutine 1. jaanuarist kuni 30. aprillini, siis täna valitsuse heakskiidu saanud eelnõu kohta jätkub see kuni 2021. aasta lõpuni. Koroonaviiruse leviku piiramiseks saada samasugustel tingimustel haiguslehel olles hüvitist ka nakatunute lähikontaktsed.

 

 

Haiguspäevade varasem hüvitamine vähendab haigla tööl käimise riski ja aitab seeläbi piirata COVID-19 levikut, sest kõigil inimestel on juba esimeste haigussümptomeid ilmnemisel koju jääma, aidates neid nende sissetuleku. Muudatus nõuab sel aastal 12 miljonit eurot lisaraha, millest pool kaetakse riigieelarvest ja pool haigekassa eelarvest.

 

 

Teise muudatusena täpsustatud eelnõu valitsuse ja terviseameti pädevuse ning täiendava seaduse selge õigusliku aluse, mis on kõigi kohustatud inimeste järgmine nakkushaiguse leviku korralik nakkusohutuse ettevaatusabinõusid. Lisaks täpsustab eelnõu, et peale koolide, lasteasutuste ja sotsiaalteenuste osutajate asutuste sulgemise kõigile tervisealastele ja valitsustele nende tegevusele ka ajutiselt piirata. Juba praegu näeb seadus ette nii nõuda nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamise ning inimeste terviseuuringute korraldaja ja nakkushaiguse diagnoosimise või selle korraldaja. Sealhulgas tervislikule ja valitsuse kohustada haiglat ja sotsiaalteenust osutavat asutust kindlustavat külastuspiirangu.

 

 

Ka eriti ohtliku nakkushaiguse korralikult tervisealase ja valitsuse vältimatu vajaduse korraliku asutamise eelnõu järgi ajutiselt sulgeda või piirata nende tegevust. Lisaks koosolekule ja ürituste keelitamisele tuleks nende eelnõu kinnitamise nõudeid nende korraldamisele. Juba praegu on seaduse alusel võimalik kinnitada ka muid liikumisvabaduse piiranguid.

 

 

Eelnõuga lisatakse seadusesse ka võimalust kaasata politsei ja teisi korrakaitseorganeid terviseameti ülesannete täitmist. Kuna siiani on kaasamise regulatsioon puudunud, on terviseamet saanud korrakaitseorganitega, et teha ametiabi taotluste või ametnike vahetamise kaudu. Regulatsiooni loomine lihtsustab kaasamise korraldust ja kiirendab selle protsessi. Kaasamise täpsustatud tingimused ja korduvate andmete eelnõu haldamise määrused.

 

 

Kui kehtiva seaduse alusel saab väärteo korras karistada karantiinireeglite rikkumise eest, siis eelnõu suhtes luuakse võimalus inimeste vastutusel võtta siis, kui nad on rikkunud valitsuse või terviseameti suhtes nõudeid, näiteks maskikandmise kohustusi või liikumisvabaduse või ürituste korraldamise piiranguid. Nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumise eest saabub eelnõu sätetest karaat rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, juriidilisele isikule on ette nähtud rahatrahv kuni 32 000 eurot.

 

 

Praegu menetleb kõiki nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusi, mis tulenevad väärtegude tervislikust, kuid eelnõu järgi nende väärtegude kohtuvälise menetlemise õiguse ka politsei- ja piirivalveametist, kui ta on terviseameti ülesannete täitmise kaasatud. Lisaks ühtlustatakse eelnõuga väärtegude eest ette nähtud karistusmäärad.

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop: Reede 24 mai 2024

Jäär Täna keskendutakse perele ja emotsionaalsele heaolule. Hea aeg laadimiseks läbi lähedastega suhtlemise. Suhtlemine on

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigisisestel lennuliinidel tõusevad juunist piletihinnadRegionaalminister Piret Hartman saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, mille alusel tõusevad juunist lennuliinidel piletihinnad.

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi-