Neljapäev , 30 november 2023
53217266386 9770d6637b c

Peaminister Kaja Kallase poliitiline avaldus

Ausatatud Riigikogu juhataja, head riigikogu liikmed!

Mõned asjad elus on ettearvatavad ja korduvad aastast aastasse. Nii nagu vahetuvad alati aastaajad, nii toimub ka igal aastal just sügise alguses see, milleks ma tänagi olen teie ette tulnud – et anda riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve eelnõu.

 

Minu jaoks on see kolmas kord peaministrina teie ees sügisekuulutajana seista ja tutvustada järgmise aasta eelarvet. Iga kord, kui ma olen seda teinud, olen ma uskunud, et järgmine aasta saab olema parem. Tagantjärele tarkusega asjadele vaadates oleks vist pigem pidanud lootma, et enam hullemaks minna ei saa. Päriselu on paraku tõestanud, et saab küll. Pandeemia, energiakriis, sõda – need on märksõnad, mis lähevad ajalukku iseloomustamaks viimast kolme aastat. Ja vaatamata kõigele, olen ma ka sellel aastal ikkagi optimist ja loodan, et asjad lähevad paremaks. Sest ega enam hullemaks ju minna ei saa.

Euroopa ja maailm on erakordselt keerulises olukorras. Kriisid on jätnud oma jälje ja majandusolud on Eestis ja lähiriikides olnud väga keerulised. Majanduskasv on viimase pooleteise aasta jooksul pöördunud languseks, sellele on tugeva tõuke andnud Põhjamaade majanduse jahenemine, millega meie majandus on tihedalt seotud.

Ühiskonnas on tunda sõjaväsimust, ka meil, eestlaste hulgas, aga me ei tohi väsida. Meie vastutus kogu maailma tuleviku eest on seda suurem, et kaks kolmandikku maailma elanikke elavad riikides, mis ei ole rakendanud sanktsioone Kremli sõjamasinale. Osaliselt on see tingitud sellest, et Venemaalt lähtuvat ohtu tajuvad kõige paremini tema naabrid. Samal ajal näevad nn. globaalses lõunas asuvad riigid Venemaale kehtestatud sanktsioonide taga hoopis võimalust odavalt Venemaa maavarasid importida.

Meil selliseid valikuid ei ole, meie valikud on paraku eksistentsiaalsed. Kui langeb Ukraina, võime meie olla järgmine sihtmärk Venemaa agressiivsele välispoliitikale. Me ei tohi karta Venemaale kehtestatud sanktsioonidest tingitud majanduslangust, me peame nii riigi kui rahvana jääma kindlaks oma vabadusetahtele ning me peame toetama Ukrainat võitluses ka meie vabaduse eest.

Vabadus ei ole tasuta lõuna meie liitlaste poolt kaetud laua ääres. Ja paraku ei ole julgeoleku tagamine maailma ühe kõige agressiivsema riigi naabruses ka odav lõbu. Me peame hoidma riigikaitse rahastamise prioriteetsena, seetõttu ületab Eesti riigi kaitse-eelarve kolme protsendi piiri ehk on 3,2% (1,3 miljarditeurot). Väga tahaks seda raha kulutada mingile muule eestimaalaste elu käegakatsutavalt paremaks muutvale asjale, aga meil pole valikut. Kui me ennast ise ei kaitse, ei kaitse meid keegi. Lisaks rahalisele panusele peame hoidma diplomaatias kokku liitlastega NATO-s ning arendama Euroopa Liidus tugevat majanduspoliitikat, ainult nii saame tagada rahu Euroopas. Me peame jätkuvalt toetama Ukrainat, ka siis kui vasturünnak tundub liiga aeglane. Meie ei tohi väsida, meie ei tohi kaotada lootust.

Keegi ei taha sõda, aga me mõistame eestlastena, et rahu ja rahu vahel on vahe. Me teame oma ajaloost, mida tähendab rahu Venemaa mõistes: massilised küüditamised, tapmised, meie keele ja kultuuri allasurumine. Küsimus ei saa olla ainult “kuidas me saavutame rahu”, vaid “kuidas aidata Ukrainat nii, et lõppeks Venemaa agressioonitsükkel”. Mina usun ja ma tahan oma usku jagada ka teiega, et see on võimalik.

Head kuulajad!

Analüütikud prognoosivad, et 2024. aasta on samm parema toimetuleku poole. Majanduses on näha positiivseid märke ning võiks uskuda, et majanduslanguse põhi on 2023. aastaga ületatud ja 2024. aastal läheb paremaks, toimub majanduse taastumine. Välisturgudel peaks järk-järgult taastuma nõudlus  ning senised kriisist taastumise tsüklid on näidanud, et Eesti ettevõtjad suudavad nõudluse taastudes ka kiirelt oma tootmismahte kasvatada ning suurendada eksporti. Ka investeeringud peaksid 2024. aastal pöörduma pärast kahe aastast langust taas kasvule. Alates 2024. aastast ületab sissetulekute kasv (hinnanguliselt 6,6%) mõnevõrra inflatsiooni, mis jääb 4,6% piiresse.

Vaatamata positiivsetele märkidele peab riigi eelarvepoliitika olema vastutustundlik. Valitsus on algatanud eelarvereeglite muutmise, et viia eelarvetasakaalu puudutavad reeglid täiel määral kooskõlla EL-i reeglistikuga ja kaotada Eesti enda poolt lisatud täiendavad nõuded, mis ei võimalda olla eelarvetasakaalu planeerimisel paindlikud. Saan kinnitada, et 2024. aasta eelarve koostamisel täidame Maastrichti eelarvekriteeriumi nõudeid ehk hoiame eelarve 2,86% defitsiidi piires. Kontrollitud eelarvepoliitikat ei ole tegelikult vaja mitte Euroopale, vaid eestlastele, sest euribori kasvuga suureneb intressikulude osakaal eelarves märgatavalt.  Kui varasemalt on intressikulude osakaal SKPst jäänud väiksemaks kui 0,1% tulenevalt Eesti madalast võlakoormusest, siis 2027. aastaks moodustavad intressikulud ligi 1,0% SKPst. Kui 2023. aastal on valitsussektori intressikulud prognoositavalt 174,8 miljonit eurot siis suvise majandusprognoosi kohaselt on 2027. aastal on intressikulu juba 483,9 miljonit eurot. Möödas on need ilusad ajad, kus igasugu majanduseksperdid nii Toompeal kui all-linnas ja kaugemalgi on rääkinud muinaslugusid nn.“tagastamatutest laenudest“. Miskipärast on nad tänaseks jäänud vait, aga loodetavasti on nad mitte unustatud. Sest nende õhutusel ja heakskiidul võetud laenude intressid tuletavad ennast meile kõigile meelde veel kaua-kaua. Nagu on öelnud Margaret Thatcher: “Ainus raha, mis valitsusel on, tuleb maksudest ja laenamisest – samadest maksudest, mille üle kõik kurdavad, et need on juba liiga kõrged; samadest laenudest, mis tõstavad intressimäärasid ja mis tuleb tagasi maksta.”

Head Riigikogu liikmed!

Nüüd täpsemalt 2024. aasta riigieelarvest. Kui ma peaksin ühe lausega iseloomustama järgmise aasta eelarvet, siis see on samm kulude kontrolli alla saamise või kuluralli lõpetamise poole. Me oleme viimasel seitsmel-kaheksal aastal elanud üle oma võimete ja see ei saa paraku igavesti jätkuda.

Alates 2016. aastast on hoogsalt tehtud püsikulusid suurendavaid eelarveotsusteid ilma, et oleks analüüsitud kas kuludel on püsivaid katteallikaid. Selle tulemusena on riigi rahandus viidud sügavasse miinusesse ja nii on eelarve kokkupanek sellel aastal olnud eriti keerulise lähtepunktiga ülesanne.

Tänu kevadel Riigikogus tehtud eelarvelistele otsustele ning suvel ministrite poolt tehtud kokkuhoiuotsustele on järgmise aasta nominaalne eelarve puudujääk 2,86% SKP-st, ehk 0,44 protsendipunkti väiksem kui sellel aastal (3,3% SKPst).

2024. aasta riigieelarve tulude maht on 16,8 miljardit eurot. Kulude maht on 17,7 miljardit eurot. Investeeringuid ning investeeringu toetusi on 1,9 miljardi ulatuses.

Valitsuse eelarvepoliitiline eesmärk on riigirahanduse olukorda sammhaaval parandada ning seetõttu on valitsussektori panus hoida nelja aastaga kokku ligi 350 miljonit väga oluline. Me soovime tõesti tuua riigivõla kontrolli alla. Eesti Vabariigi üheks oluliseks julgeolekugarantiiks on korras riigieelarve.

Erakordselt keerulises julgeolekupoliitilises olukorras on 2024. aasta riigieelarve koostamisel valitsus lähtunud viiest olulisest valdkonnast:

  1. Eesti sõjalise riigikaitse ning laiapindse julgeoleku rahastamine
  2. majanduskasvu toetamine läbi rohereformide
  3. riigi rahanduse jätkusuutlikus
  4. haridus
  5. Ukraina toetamine.

Kaitse-eelarve ületab 2024. aastal esimest korda kolme protsendi piiri sisemajanduse kogutoodangust, millele lisandub meie liitlaste vastuvõtmise kulu. Sellega suurendame tempokalt nii Eesti iseseisvat kaitsevõimet kui ka meie valmidust koos meie NATO liitlastega Eestit kaitsta. See on Venemaa agressioonisõja tõttu kujunenud julgeolekuolukorras hädavajalik.

Vaata ka:

mallukas

Skandaalne paljastus: Mallukas süüdistab Lauri Pedajat alaealisega suhtes.

Eesti tuntud blogija Mariann Treimann, tuntud ka kui Mallukas, tegi hiljuti avalikuks skandaalse teabe, mis

jaasulataja

Hoiatus: Eestis reklaamitud imeline jääsulataja – tegelikkuses petuskeem.

Eestis levib sotsiaalmeedias reklaamikampaania, mis lubab “elektromagnetilise molekulaarse” tehnoloogiaga lume ja jää eemaldamist autodelt. Kampaania

error: Sisu on kaitstud!