Uudised

“On tõsiasi, et tänaseni kogevad Eestis inimesed vägivalda rohkem kui üheski teises Euroopa riigis.”

“On tõsiasi, et tänaseni kogevad Eestis inimesed vägivalda rohkem kui üheski teises Euroopa riigis. Aasta jooksul on Eestis füüsilist vägivalda kogenud 10 protsenti täiskasvanutest ja igas kümnendas paarisuhtes on kogetud kas vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda. Ent vägivallakultuuri saab muuta, muutes eeskätt noorte hoiakuid, väärtusi ning suhtumist vägivalda,” rääkis Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi arendustalituse juhtaja Triin Raudsepp, kelle sõnul on Eesti inimese suhtumine vägivalda muutunud aastatega üha küpsemaks.

Kuni aasta lõpuni käivad 100 eksperti üldhariduskoolides üle Eesti rääkimas noortele turvalistest suhetest, olgu need pere-, sõbra- või lähisuhted, vahendab BNS.

Noori julgustatakse suhete teemal rääkima, nendega arutatakse, kuidas turvalisi suhteid ära tunda ja neid luuga ning noori nõustatakse, kui neil on mure enda või oma lähedase suhte pärast. Alates teisipäevast antakse kokku enam kui 300 külalistundi.

Haridusalgatuse Tagasi kooli tegevjuht Teibi Tormi sõnul on ühiskonnas isiklike teemade käsitlemine noortega raskendatud ja täiskasvanutel on tihti raske nendeni jõuda. “Külalistunnid on vahetu ja tõhus meetod, kuidas noortega dialoogi astuda. Eriti tore, et nii paljud eksperdid on valmis panustama, ja et üldhariduskoolide õpetajate huvi külalistundide vastu on olnud erakordselt suur. See kinnitab, et ka õpetajad näevad tõsisemat vajadust seda teemat põhjalikult käsitleda.”

Külalistundide vastu on huvi tundnud pea 100 kooli üle Eesti. Külalisõpetajate seas on lisaks ohvriabi spetsialistidele ka näiteks prokuröre, juhtivuurijaid, politseinikke, kliinilisi psühholooge, kriisinõustajaid, pereterapeute jpt. Külalistunde viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles.

Kui mõni kool tunneb veel huvi külalistunni tellimise vastu oma kooli või noortekeskusesse, siis tuleks ühendust võtta Tagasi kooli projektijuht Merle Tiigisooniga aadressil merle@tagasikooli.ee

Jaga
Back to top button