Esmaspäev , 22 aprill 2024
Erakorralised uudised

OLULINE: Lasteaedade kohatasud tõusevad

Nii üldine hinnatõus kui vajadus lasteaiaõpetajate palka tõsta suurendavad omavalitsuste kulusid ja selle mõjud jõuavad ka lapsevanemate rahakotti, sest mitmel pool tõstavad omavalitsused kulude katmiseks lasteaia kohatasu.

Alanud aastast tõstis riik õpetajate palga alammäära 1412 eurolt 1749 eurole. See aga tähendas omavalitsustele poolkohustuslikku lasteaiaõpetajate palga tõstmist: nimelt maksab riik omavalitsustele lasteaiaõpetajate palgaks toetust tingimusel, et nende palgatõus peab pidama sammu õpetajate palgatõusuga.

Viljandi abilinnapea Tonio Tamra rääkis ERR-ile, et nemad tõstsid lasteaiaõpetajate palka selliselt, et ka riigi toetus säiliks. Lisaks lasteaiaõpetajatele tõstab Viljandi palka ka kõigil logopeedidel ja eripedagoogidel, kes lasteaedades töötavad. Palgatõus viib linna eelarvest 497 000 eurot.

Seaduse järgi võib lasteaia kohatasuks olla kuni 20 protsenti alampalgast, mis on alanud aastast 725 eurot. Viljandis on kohatasu nüüd kuni 84,1 eurot ehk veidi alla 12 protsendi alampalgast.

“Kallimas lasteaias tõuseb kohatasu 8,24 eurot kuus, teistes 7,61 eurot. Oleme oma lasteaiatasudega üle Eesti keskmise ja oleme võtnud eesmärgiks neid vähendada, aga raskel kriisiajal ei tule me muidu toime,” sõnas abilinnapea.

Lisaks kohatasule tõuseb Tamra sõnul ka toiduraha, kuna toiduainete kallinemine on toitlustuse hinda kergitanud. Hoolekogud on sellesse mõistvalt suhtunud.

“Oleme kõigi allasutuste tegevuskulusid kärpinud, oleme arutanud, kust saaks veel võtta, aga pole kuskilt võtta,” tõdes abilinnapea kohatasu tõusu põhjendades ja märkis, et kõige valusamalt on neid löönud kütte hinnatõus.

Siiski pole linn loobunud sihist langetada lasteaiakohatasu 2025. aastaks kümnele protsendile alampalgast.

Sauel kerkis sõimekoha hind 145 euroni

Enamikus omavalitsustest jääb lasteaia kohatasu alla seaduses lubatud maksimummäära, kuid üks neid, kus see ulatub 20 protsendini alampalgast, on Harjumaal asuv Saue vald. Seal tõusis lasteaiakoha hind alates sellest aastast 145 euroni.

Vallavanem Andres Laisk rõhutas, et tegelikkuses ei pea sugugi kõik lapsevanemad nii suurel määral kukrut kergendama: maksimumtasu kehtib sõimeealistele, aga need, kes on 1. septembriks saanud kolmeaastaseks ja kelle mõlemad vanemad on valda sisse kirjutatud, saavad 50-protsendilist soodustust. Seega küsitakse täishinda vaid neilt, kes pole valla maksumaksjad ning kolme- ja enamalapselised pered on lasteaiatasust vabastatud.

“Oluline on siinkohal, et sõimelapsele koha pakkumine ongi kallim. Rühmad on seaduse seatud piirangute tõttu väiksemad. Selline on olnud valik,” põhjendas ta kõrget hinda. “Oluline on ka see, et meie eesmärk oli ühtlustada kohatasusid eralastehoidudes ja munitsipaallasteaedades. Selle sammuga ühtlustasime need ära.”

Lasteaiatasule lisandub Saue vallas osa toidurahast: päevamaksumus on 2,52 eurot, kuid 65 senti sellest maksab vald. Laisk on varem öelnud, et kuna tegu on ajutise meetmega, ei pruugi kompensatsioon püsima jääda, kuid hetkel ei ole selle kaotamine tema kinnitusel aktuaalne. Küsimust hakatakse tulevikus kaaluma ja otsus jääb volikogu teha.

Lasteaiaõpetajate palgatõusu katteallikaks on Laisa sõnul tulumaks ja selleks kulub palju raha, mille võrra tuleb mujalt kokku hoida.

“Eks põhitõed selguvad selle aasta jooksul, sõltuvalt sellest, kuidas maksulaekumine kujuneb. Täna pole seda lihtne prognoosida,” märkis vallavanem, kelle sõnul selgub esimese poolaasta tulubaasi põhjal, mida edasi teha ja kas kuskilt peab midagi kärpima.

Tallinnas suurenes lasteaiatoidu hüvitis

Tallinnas jäi lasteaia kohatasu samasuguseks nagu mullu ehk linnaelanikele 71,25 eurot kuus. Lasteasutuste toidukulu katmise piirmäär tõusis pealinnas sellest aastast 50 protsendi võrra ja on nüüd sõimerühmalastele 2,7 eurot ja aialastele kolm eurot päevas. 

Samas on lasteaedu, kus senine toitlustuse hankeperiood on lõppenud ja uue toitlustuslepinguga pakutav hind on linna kompensatsioonist kõrgem. Näiteks said Tallinna lasteaia Kiisupere lapsevanemad teate, et alanud aastast on neil uus toitlustaja ning sõimerühmas tuleb lapsevanemal toidu eest tasuda 1,08 eurot ja aiarühmas 1,38 eurot päevas. Ühes kuus tähendab see lapsevanemaile 20-30 euro kanti jäävat lisakulu.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et lasteasutuste toidu päevamaksumus jääb Tallinnas vahemikku 1,19 kuni 4,7 eurot ning enamikus lasteaedades peaks linna hüvitis siiski selle kulu katma.

“Samas on ka juhtumeid, kus seni on vanematel tulnud täiendavalt juurde maksta, kuid piirmäära tõstmisega see vajadus kaob. Täpseid andmeid meil veel ei ole, sest mitmete lasteaedade puhul on toidupäeva maksumuse hinnad muutmisel ning läbirääkimised toitlustajatega alles käivad,” lausus ta.

Pealinna eelarvest kulub lasteaialaste toidukulu katmiseks tänavu 9,15 miljonit eurot.

Suurtest keskustest kaugemal on lapsehoid soodsam

Hiiumaal on paljude teiste omavalitsustega võrreldes lasteaiakoht odav: seni maksis see 30 eurot kuus ja nüüd menetleb volikogu eelnõu, millega kohatasu tõuseb 45 euroni.

Abivallavanem Liisi Mäeumbaed tõdes, et isegi pärast hinnatõusu jääb Hiiumaa üheks kõige lapsesõbralikumaks omavalitsuseks ja toiduraha ei küsi nad peredelt ka edaspidi. Hinnatõusu ühe põhjusena nimetas abivallavanem vajadust lasteaiaõpetajate palka tõsta, kuid ka energiahindade kasvu ja üldist hinnatõusu.

“Viimane lapsevanemate kaetava osalustasu tõus oli 2019. aastal, aga kulude kasv on olnud üle 50 protsendi,” lausus Mäeumbaed.

Ta lisas, et Hiiumaa vald käis kohatasu tõstva eelnõuga läbi kõigi lasteaedade hoolekogud ning kaalumine käis selles osas, kui palju hinda tõsta, sest hinnatõusufakt iseenesest vastuseisu ei leidnud – inimesed mõistsid, et võrreldes 2019. aastaga on kulud suuremad.

Hiiumaast veelgi soodsam on lasteaia kohatasu näiteks Võru vallas, kus see kerkis seniselt 10 eurolt alates 2023. aastast 15 euroni kuus.

Err.ee

Vaata ka:

Taroskoop- Esmaspäev 22 aprill 2024

Täna, 22. aprillil 2. aprillil 2024, on Päike Sõnnis, tuues kaasa rahu ja tasakaalu energiat.

horoskoop

Horoskoop – Esmaspäev 22 aprill 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Võtke aega enda eest hoolitsemiseks ja stressi maandamiseks. Pöörake

error: Sisu on kaitstud!