Uudised

Oktoobrikuus saavad pensionärid lisaraha, aga seda ei saa kõik.

Tänavu oktoobri algul laekub üksi elava pensionäri arvele toetusena 115 eurot, järgmisel aastal samal ajal on juba 200 eurot. Tegemist on arvestatava lisaga pensionäri kõhnukesse rahakotti, aga seda ei saa kõik. Seega tasub meelde tuletada, mis tingimustel sellist lisatoetust saab.
Vabariigi Valitsus on lubanud järgmise aasta riigieelarves tõsta üksi elava pensionäri toetuse 115 eurolt 200 euroni. Aga paraku iga pensionär ei kvalifitseeru sellise lisatoetuse saamise tingimustele.
Selleks, et saada oktoobrikuus üksi elava pensionäri toetust, peab olema täidetud mitu tingimust: pensionär peab elama oma elamispinnal üksi 1. aprillist kuni 30. septembrini kogu perioodi jooksul.
Tema elamispinnale ei tohi olla sisse kirjutatud ühtki teist inimest. Ka see ei loe, kui teine inimene seal tegelikult ei ela, loeb register, sest andmed pensionilisa maksmiseks võetakse otse registrist.

Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel tuuakse selle kohta paar näidet: Vilma vanaduspensioniiga saabub 15. juulil 2021. Ta on oma elukohta sisse registreeritud üksinda. Kuna Vilma ei ole vanaduspensionieas seisuga 1. aprill 2021, siis sellel aastal ei ole tal õigust saada üksi elava pensionäri toetust.
Kui ta elab 2022. aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele 2022. aastal.

Pensionilisa saab vaid madala pensioni saaja

Teine näide on järgmine: Jüri elab üksinda. Oktoobris ei laeku talle üksi elava vanaduspensioniealise toetust. Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukohta on registreeritud õepoeg Paul, kes tegelikult tema elamispinnal juba mitu aastat ei ela. Jüri teeb andmed registris korda ja kui ta elab endiselt üksi ning pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele järgmisel aastal.

Kui esmene tingimus on täidetud ja penionär elab üksi, siis tuleb hinnata, kui suur on tema pension. Sest üksi elava pensionäri toetust makstakse vaid sellisele pensionärile, kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension, mis 2021. aastal on 636 eurot.
Ise pole vaja kuskilt hakata seda toetust taotlema, sest see toetus makstakse välja pärast riiklikes registrtes olevate andmete kontrollimist. Andmed inimese vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist. Elukohaandmed saadakse rahvastikuregistrist.

Loe edasi SIIT
Allikas. Maaleht

Jaga
Back to top button