pension

Kogumispensioni makse määra muudatus alates 1. jaanuarist 2025

Teise samba pensionikogujatel on võimalus oma pensionisääste suurendada, tõstes kogumispensioni makse määra. Kõrgem makse määr võib vajalikuks osutuda neile, kellel on mingil põhjusel teises sambas kogumine peatatud. Kui teisest sambast lahkunu otsustab kümne aasta pärast uuesti sambaga liituda ja valib seejuures kõrgema sissemakse määra, tekib tal võimalus vahepealsest raha väljavõtmisest tekkinud pensioni kaotus uuesti tasa teenida.

Kogumispension

Jaanuarist 2024 võimaldatakse teise sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale (Pensionikeskus avaneb uues vahekaardis) või kontohaldurile (LHV Pank, Luminor Bank, SEB Pank, Swedbank, Tuleva Fondid). Avaldusi hakatakse vastu võtma alates 1. jaanuarist 2024 kuni 30. novembrini 2024. Avalduse esitamise tähtpäevani on võimalik avaldust muuta, esitades uue makse määra muutmise avaldus. Kehtima jääb viimasena esitatud avaldus. Kui avaldus on hiljemalt 30. novembriks registripidajale või kontohaldurile laekunud, hakkab uus makse määr kehtima 1. jaanuarist 2025.

Vaikimisi jääb kehtima senine makse määr 2%. Kogumispensioni makse määr kehtib kuni pensionikoguja ei esita uut avaldust selle muutmiseks. Avaldust saab esitada iga aasta hiljemalt 30. novembriks ning määra saab muuta kord aastas. Uus makse määr rakendub alati 1. jaanuarist. Juhul kui avaldus esitatakse detsembris, tekib isikul makse tasumise kohustus (2%, 4% või 6%) alates ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.

Kui pensionikogujal on näiteks mitu tööandjat, rakendub tema suhtes sama makse määr kõigi nende tööandjate juures. Tööandjad saavad makse määra kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt avaneb uues vahekaardis. Suure töötajate arvuga organisatsioonidel on võimalus teha Pensionikeskusele masspäring avaneb uues vahekaardis kogumispensioni andmete saamiseks.

Lisaks sellele, et kolmel korral aastas tuleb töötajate kogumispensioni makse tasumise kohustust kontrollida, tuleb kord aastas hakata kontrollima ka töötaja töötasule rakenduvat teise samba makse määra.

Kogumispensioni makse määra muudatus puudutab üksnes isiku palgalt kinnipeetavat kogumispensioni (2%) makset. Riik jätkab palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% lisamist ning seda määra ei muudeta.

FIE kogumispension

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kes oma kogumispensioni makset ise tasub, tuleb makse määra tõstmiseks esitada avaldus pensioniregistripidajale või kontohaldurile. FIE-le kehtivad samasugused võimalused kogumispensioni määra muutmiseks nagu tavalisel füüsilisel isikul. Makse määra muutmise võimalused leiate eelolevast tekstist.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel. MTA väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. Samuti saab tasumisele kuuluvat summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Vaata ka:

25

OLULINE: Ilmateenistus väljastas esmaspäevaks kogu Eestile esimese taseme hoiatuse

Eesti hoiatused 17.06 päeval sajab mitmel pool äikesevihma, kohati on sadu tugev, võimalik ka rahe

Ukraina

Peaminister Ukraina rahutippkohtumisel: õiglase ja kestva rahu tagab Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse täielik taastamine

Peaminister Kaja Kallas rõhutas eile ja täna Šveitsis Bürgenstockis toimunud Ukraina rahutippkohtumisel, et president Volodõmõr