Erakorralised uudised
andres siimon ryBnRg4c3L0 unsplash

1. jaanuarist 2024 hakkab kehtima uus, kõrgem aktsiisimäär kõigile tubakatoodete liikidele.

Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär tõuseb 1. jaanuarist 100,50 euroni 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast, kuid mitte vähem kui 169,10 eurot 1000 sigareti kohta. Suitsetamistubaka aktsiisimäär tõuseb 1. jaanuarist 112,40 euroni ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta ning kuna tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sama, mis suitsetamistubaka aktsiisimäär, siis tõuseb ka tubaka tahkel aseainel aktsiisimäär 112,40 euroni ühe kilogrammi tubaka tahke aseaine kohta. Tubakavedeliku aktsiisimäär tõuseb 0,21 euroni vedeliku ühe milliliitri kohta ja muu alternatiivse tubakatoote aktsiisimäär 0,21 euroni toote ühe grammi kohta.

Sigaritel ja sigarillodel tõuseb minimaalselt makstav aktsiisisumma 222 euroni 1000 sigari või sigarillo kohta, seejuures fikseeritud määr 1000 tüki kohta ja proportsionaalne määr maksimaalsest jaehinnast ei muutu.

Aktsiisiseaduse (ATKEAS) § 28 lg 4¹ sätestab, et kui maksumärkide uus kujundus kehtestatakse samal ajal kui uus, kõrgem aktsiisimäär, ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa ega ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast.

Seega, kuna kõigile tubakatoodete liikidele kehtestatakse 1. jaanuarist ka uus, kõrgem aktsiisimäär, võib enne 1. jaanuarit kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud tooteid, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuarit, müüa ja ladustada väljaspool aktsiisiladu kuni 31. märtsini 2024. Alates 1. aprillist on nende tubakatoodete müümine ja ka ladustamine väljaspool aktsiisiladu keelatud.

2024. aastal ei kohaldata aga sigaritele ja sigarillodele müügipiirangut ja keeldu neid ladustada väljaspool aktsiisiladu nende minimaalselt makstava aktsiisisumma tõusuga seoses.

Hinnaintervallid sigarite ja sigarillode maksimaalsele jaehinnale

Sigarite ja sigarillode maksimaalse jaehinna teatamisel kehtestatakse hinna täpsusaste. Hinna intervalliks kehtestatakse 0,1 eurot, kui hind on kuni 10 eurot ning intervall tõuseb 1 euroni, kui hind on üle 10 euro, kuid mitte üle 100 euro. Hinna täpsus tõuseb 10 eurole, kui maksimaalne jaehind ületab 100 eurot.

Enne 01.01.2024 tarbimisse lubatud sigarettide, sigarite ja sigarillode müük seoses käibemaksumäära tõusuga

Enne 2024. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigarette, sigareid ja sigarillosid on lubatud võõrandada või pakkuda müügiks maksimaalsest jaehinnast käibemaksumäära tõusust tuleneva summa võrra kõrgema hinnaga, st nendel toodetel on lubatud tõsta jaehinda juurde maksmisele kuuluva käibemaksu summa võrra.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Reformierakond Arutab Uue Juhi Võimalusi: Hanno Pevkur ja Kristen Michal esiplaanil

Reformierakonna fraktsiooni liikmed Vilja Toomast ja Liina Kersna kinnitasid, et erakonnas kaalutakse võimalike uute juhtidena

euro

5 kõige ahnemat tähemärki

Loe, milliste tähemärkide all sündinud inimesed kipuvad olema väga enesekesksed ega mõtlegi, kuidas nende tegevus