Erakorralised uudised
euro

Kindlustusandjate kogutud kindlustusmaksete summa ületas esmakordselt 600 miljoni euro piiri

Kindlustusandjate kogutud kindlustusmaksete summa ületas esmakordselt 600 miljoni euro piiri

Statistikaameti andmetel oli 2023. aastal Eestis sõlmitud elu- ja kahjukindlustuse lepingute kindlustusmaksete summa 638 miljonit eurot. Kahjukindlustuses koguti mullu 554 miljonit ja elukindlustuses 84 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aastaga, kui kindlustusmaksete kogusumma oli 551 miljonit eurot, oli mullu kasv 16 protsenti.

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on kindlustusmaksete kasv olnud ootuspärane. „Klientide ja kindlustuslepingute arv on kasvanud mitme kindlustusteenuse raames ja inflatsioon on hindu tõstnud, mistõttu on ka kindlustusmaksete kogusumma suurenenud,“ ütles Piirsalu.

Möödunud aastal oli kindlustuse nõuete väljamakseid kokku 439 miljonit, kasvades aastaga 15 protsenti.

Piirsalu sõnul ei saa nende andmete baasil hinnata kindlustussektori kasumlikkust. „Kuigi hüvitatavad kahjud on kindlustuses kõige suurem kulukomponent, lisanduvad sellele näiteks tegevuskulud. Samuti ostavad kindlustusandjad edasikindlustust, mille mõju tegevuse tulemusele võib sõltuvalt perioodist olla kas positiivne või negatiivne. Kindlustusandjate majandustulemust mõjutab ka investeerimistegevusest saadav kasum või kahjum,“ selgitas Piirsalu.

2023. aastal koguti kõige rohkem vabatahtliku sõidukikindlustuse kindlustusmakseid, mida oli 179 miljonit eurot. Järgnesid liikluskindlustus 125 miljoni euroga ja eraisikute varakindlustus 99 miljoni euroga. Kindlustusmaksete osakaal SKP-s oli mullu esialgsel hinnangul 1,6 protsenti.

Piirsalu sõnul kasvas kahjukindlustuses kõige kiiremini liikluskindlustus. „Aastaga suurenes liikluskindlustuse kindlustusmaksete summa 21 protsenti. Tööandja ravikindlustus, mida pakuvad nii elu- kui kahjukindlustuse kindlustusandjad, on olnud juba aastaid kõige kiirema kasvuga kindlustusteenus Eestis ja 2023. aasta ei olnud erandiks. Tööandja ravikindlustuse kindlustusmaksete summa elu- ja kahjukindlustuses kokku kasvas 30 protsenti 19 miljoni euroni,“ ütles Piirsalu.

„Mõne kindlustusteenuse puhul, nagu näiteks eraisiku varakindlustus, on kindlustatuse määr juba väga kõrge, ulatudes kodukindlustuse puhul ligi 75 protsendi tasemeni. Mõne teise kindlustusteenuse puhul, nagu näiteks elu- ja pensionikindlustus, on veel arenguruumi,“ märkis Piirsalu.

Möödunud aastal koguti Eestis 467 eurot kindlustusmakseid elaniku kohta, sealhulgas kahjukindlustuses 406 eurot ja elukindlustuses 61 eurot.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Vaata ka:

Ene

Politsei palub abi 37-aastase Ene leidmisel

Politsei palub inimeste abi, et teha kindlaks 37-aastase Ene asukoht. Naist nähti viimati eile Tartumaal

1280px Volkswagen T5 Polis Poliisi Helsinki 2019 2

Soome toll tabas rekordilise kokaiinipartii

aasta juunis paljastas Soome toll suure kokaiinipartii impordi. Kokaiinipartii toodi Rootsi kaudu Soome, kus see