Kolmapäev , 28 veebruar 2024
Erakorralised uudised
Eesti vabariigi info mobiilis

Kaitseväekohustuse täitma asumine lihtsustub

Tulevastele ajateenijatele koondatakse kogu vajalik info kaitseväekohustuse täitmiseks riigiportaali eesti.ee, muutes suhtluse riigiga kiiremaks, lihtsamaks ja mugavamaks.

Riigi Infosüsteemi Amet töötab koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseressursside Ametiga välja kaitseväekohustuse täitmise sündmusteenust, mis hõlbustab tulevastel kaitseväekohustuslastel nende õiguste ja kohustuste osas info hankimist.

Sündmusteenus on jagatud kolmeks – ajateenistuse planeerimine, ajateenistuse läbimine ja reservteenistuses olemine. Novembrikuu viimasest nädalast alates on kasutajale kättesaadav ajateenistuse planeerimise info ning 2024. aastal lisanduvad ülejäänud kaks etappi.

Kaitseressursside Ameti kaitseväeteenistuse nõuniku Gerli Morelli sõnul tugevdab uus teenus riigikaitset ja teeb selle kodanike jaoks atraktiivsemaks. „Ajateenistuse ja reservteenistuse läbimine on kodaniku jaoks riigi poolt pandud kohustuse täitmine ning Kaitseressursside Ameti roll on isikut selles toetada. Loodava sündmusteenuse eesmärk on muuta kaitseväekohustuse täitmisega seonduvad tegevused ja teave võimalikult arusaadavaks, mugavaks ja kiiresti leitavaks,“ rääkis ta.

Riigi Infosüsteemi Ameti ja partnerorganisatsioonide arendatavate sündmusteenuste eesmärk on tuua Eesti e-riigi võimalused kõigini võimalikult mugavalt ja personaliseeritult, et inimesed ei peaks erinevate ministeeriumite ja asutuste kodulehtedelt neile pakutavate teenuste ja hüvede, aga ka kehtivate kohustuste kohta infot otsima. Selleks koondatakse erinevad üksikud teenused kokku üheks sujuvaks elusündmusteenuseks.

Möödunud aastal valmisid abiellumise ja lapse saamise sündmusteenused – lisaks kaitseväekohustuse sündmusteenusele valmivad lähiajal veel kahe elusündmusega seotud infoteenused. Kõik sündmusteenused on koondatud riigiportaali eesti.ee, mis on kodaniku uks riigi e-teenustele, temaga seonduvale infole, riigi poolt saadetavatele teavitustele, andmejälgijale ja nõusolekuteenusele.

Sündmuspõhiseid teenuseid rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest.

Foto: RIA

Vaata ka:

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop – Neljapäev, 29. veebruar 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Kaart – Surm. See päev toob endaga kaasa suuri

horoskoop

Horoskoop – Neljapäev, 29. veebruar 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Tänane päev toob esile sinu loova poole. Sinu ideed

error: Sisu on kaitstud!