Wednesday , 19 June 2024

Jalaväemiine puudutav eelnõu kukkus menetlusest välja

Täna oli Riigikogu täiskogu päevakorras ühe seaduseelnõu esimene lugemine ning see kukkus menetlusest välja.

Esimest lugemist ei läbinud Riigikogu liikmete Ants Laaneotsa, Alar Lanemani, Leo Kunnase, Kalle Grünthali, Henn Põlluaasa, Helle-Moonika Helme, Rene Koka, Riho Breiveli, Merry Aarti, Mart Helme, Kert Kingo, Martin Helme, Uno Kaskpeiti, Jaak Valge, Paul Puustusmaa, Peeter Ernitsa, Anti Poolametsa, Siim Pohlaku, Ruuben Kaalepi ja Urmas Reitelmanni algatatud jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (726 SE) eesmärk oli, et Eesti väljuks Ottawa konventsioonist, mis keelab kasutada, varuda, toota ja üle anda jalaväemiine ning nõuab nende hävitamist.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, et Ottawa konventsiooni nõuetest kinnipidamine ei ole enam Eesti rahvuslikes huvides ning see nõrgendab meie kaitsevõimet. Seletuskirjas seisab, et Eesti on praeguses uues olukorras sunnitud tegema kõik endast oleneva, et sõjalist riigikaitset tugevdada. Samuti ei saa Eesti lubada, et sõja korral võiksid teised, Ottawa konventsiooniga liitumisest hoidunud riigid, Eesti territooriumil jalaväemiine kasutada, meie aga mitte.

Seletuskirjas tuuakse ka välja, et Eesti võib pärast Ottawa konventsiooni denonsseerimist võtta ühepoolse kohustuse hoiduda jalaväemiinide müümisest või muul viisil teistele riikidele edasiandmisest ning deklareerida, et ei kasuta jalaväemiine väljaspool oma territooriumi.

Riigikogu ratifitseeris jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva Ottawa konventsiooni 2004. aasta märtsis, paar nädalat enne Eesti vastuvõtmist Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks. Ottawa konventsioon jõustus Eesti Vabariigi suhtes 2004. aasta 1. novembril.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Marko Mihkelson (RE), Raimond Kaljulaid (SDE), Alar Laneman (EKRE) ning Heiki Hepner (I).

Reformierakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 30 Riigikogu liiget, vastu oli 21 ning eelnõu langes menetlusest välja.

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Riigikogu võttis vastu lisaeelarve seaduse

Riigikogu võttis täiendaval istungil vastu neli seadust. Valitsuse algatatud riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse (456

euro

Pole Sõnu! 3 inimest andsid kelmidele kodust 10 500 eurot.

19.06.2024 Põhja prefektuuri ööpäevainfo Tallinn  Kelmused 18. juunil teatas 87-aastane naine, et ta sai kõne,