Teisipäev , 27 veebruar 2024
Erakorralised uudised
Kaja Kallas 1

Infotunnis käsitleti teede korrashoidu

Peaminister märkis Riigikogu infotunnis, et kohalikud omavalitsused peaksid erateede korrashoiule rohkem tähelepanu pöörama.

Peaminister Kaja Kallas vastas täna Riigikogu infotunnis Riigikogu liikme Lauri Laatsi küsimusele, mis puudutas teehooldust ning päästjate raskusi abivajajateni jõudmisel. Kallas viitas, et hiljuti uudistest läbi käinud juhtum, kui kiirabi ei pääsenud tee kehva olukorra tõttu abivajajani, on väga kahetsusväärne, ning nentis, et nii põhiseaduse kui ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on teede korrashoid omavalitsusüksuse ülesanne.

„Põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduse alusel iseseisvalt,“ ütles ta. Kallas täpsustas, et konkreetse juhtumi puhul oli probleemiks see, et tegemist oli osaliselt erateega ja vallal puudusid erateelõikude avaliku kasutamise lepingud, mistõttu vald seda teed ei hooldanud. „Need lood, mis te toote välja, need on äärmiselt kahetsusväärsed ja igal juhul kohalikud omavalitsused peavad väga tõsiselt suhtuma oma kohustusse omavalitsuse teid, sealhulgas ka erateid [hooldada] ja vajadusel sõlmima avaliku kasutamise lepingud erateede kohta,“ toonitas peaminister.

„Riik on toetusfondi kaudu tulnud kohalikele omavalitsustele appi ja eraldanud kohalike teede hoiu toetust ja suurendanud seda omavalitsusüksuste võimekust kohalikele teedele jooksvalt. Praegu on 29,3 miljonit eurot valitsusepoolne toetus. Aga veel kord: seaduse järgi on see kohaliku omavalitsuse ülesanne,“ lisas peaminister ning tõi esile, et samal ajal on pidevalt suurenenud ka kohalike omavalitsuste tulubaas. Kallas märkis, et teehoiukava järgi suunab riik aastatel 2024–2027 riigiteede hoidu kokku 680,5 miljonit eurot, millest riigieelarvelised vahendid on 543,8 miljonit ja välisvahendid 136,7 miljonit.

Infotunnis osalesid lisaks peaministrile ka kultuuriminister Heidy Purga ja regionaalminister Madis Kallas.

Peaminister vastas veel Riigikogu liikmete küsimustele, mis käsitlesid Nordica erikontrolli, automaksu, Eesti kaubavahetust Venemaaga, maksupoliitikat ja rohepöörde tagajärgi. Kultuuriminister vastas automaksu puudutavale küsimusele ning regionaalminister vastas ühistransporti ja automaksu käsitlevatele küsimustele.

Vaata ka:

candles g6b8e1541a 640

Tartus veekeskuses toimunud õnnetuses hukkus meesterahvas

Reedel sai häirekeskus teate, et Tartu veekeskuses läks eakas mees uppumisohtu ja vajas elustamist. Täna

janar keel

Elades varjus, mida heidavad hirm, ahastus, kibestumine ja vihast tulvil südamed…

Elades varjus, mida heidavad hirm, ahastus, kibestumine ja vihast tulvil südamed, avastame end tihtilugu tõdemuse

error: Sisu on kaitstud!