Erakorralised uudised
Haridusminister

Haridusminister Kersna KOV juhtidele: sõjapõgenikest lapsed peaksid minema eestikeelsetesse haridusasutustesse

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna saatis kohalike omavalitsuste juhtidele kirja, milles palub suunata Ukraina sõjapõgenikest lapsed eelkõige eestikeelsetesse haridusasutustesse ning olla tähelepanelik rahvuste vahelise vaenu õhutamise või Venemaa agressiooni õigustamise suhtes koolikeskkonnas.

“Rõhutan, et ükski vaenu õhutamisele või vägivallale ja Putini vägivaldse režiimi toetamisele suunatud tegevus pole lubatud. Meie, täiskasvanute kohus on märgata, sekkuda ja selgitada. Vägivallale ning kiusule ei ole õigustust,” kirjutas minister Kersna oma kirjas ning tuletas meelde, et meie hariduse alusväärtused on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, aga ka vabadus, demokraatia ja õigusriiklus. “Praegu lasub koolitöötajatel senisest veelgi suurem vastutus alusväärtuste hoidmisel. Parim, mida saame meie laste jaoks täna teha, on olla eeskujuks, jääda vabaduste kaitsel kindlameelseks, ausaks, lugupidavaks ja hoolivaks,” kirjutas minister.

Ministri sõnul tuleb Eestisse põgenenud lastele tagada võimalus oma haridusteed jätkata. “Seega on lähiajal meie haridussüsteemi sisenemas tuhandeid sõjapiirkonnast põgenenud lapsi ja noori. See on haridussüsteemile suur väljakutse, millega saame hakkama vaid riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös. Võtame nad vastu hoolides, turvalist keskkonda ja parimat haridust pakkudes,” kirjutas Kersna.

“Selleks, et Ukraina sõjakoleduste eest Eestisse jõudvad lapsed ja noored ei peaks kogema veel lisaks rahvuste pinnalt tekkivaid konflikte, palume ukraina õpilased suunata eelkõige eestikeelsetesse koolidesse. Seda on tungivalt soovitanud ka Eesti Ukraina kogukonna esindajad,” kirjutab Kersna, kelle hinnangul võib vene õppekeelega koolidesse õpilase suunata vaid juhul, kui lapsevanem seda ise eelistab ja mõistab riske ning talle on ka tutvustatud eesti õppekeelega koolide võimalusi. Ministri sõnul ennetab sõjapõgenikest laste kohene suunamine eestikeelsesse haridussüsteemi võimalikke konflikte ning aitab lastel kiiremini kohaneda eestikeelse keskkonnaga.

Oma kirjas tänas minister kohalike omavalitsuste juhte, kes koostöös kogukondadega on võtnud Eestisse saabunud sõjapõgenikud hoolides vastu.

Vaata ka:

Daniel Gallego

LEITUD: Politsei otsib Valgas kadunud 60-aastast Irinat

Täiendus 21.06.2024 – Lähedased said Irinaga kontakti ning tema asukoht on tuvastatud. Naisega on kõik

minuaeg.com uudised

Algab Tallinna ringtee Jüri jaotusringi taastusremont

Teisipäevast, 25. juunist algab Tallinna ringtee km 9,7–11,7 Jüri jaotusringi taastusremont, mille eesmärk on parandada