Uudised

Positiivsete kiirtestide arv koolides on langenud, kuid korrapärane kiirtestimine on endiselt vajalik

Üldharidus- ja kutsekoolides jätkub kooliperede kiirtestimine, et vähendada koroonaviiruse levikut. Sel nädalal ministeeriumile edastatud andmete põhjal tuvastati kooliperede hulgas kokku 1365 positiivset kiirtesti, mis on oluliselt vähem kui enne koolivaheaega, kui positiivse testitulemuse saanuid oli 5328.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on praegusel äreval ajal koolides kontaktõppe tagamine väga oluline. “Näeme koolide edastatud andmetest, et koroona on õppeasutustes asunud vaikselt taanduma. Siiski on viiruse leviku takistamine jätkuvalt väga vajalik. Koolides tuleb endiselt pöörata tähelepanu kätehügieenile, hoida distantsi erinevate klasside õpilaste vahel ning ühiskondlikel aladel kanda maske.”

Ministeerium soovitab testida kõiki koolipere liikmeid kaks korda nädalas. Testida ei ole vaja neid, kes on viimase kahe kuu jooksul koroona läbi põdenud. Äsja sõlmis ministeerium ka Riigi Tugiteenuste Keskuse korraldatud kiirtestide hanke raames lepingu firmaga Globalex OÜ, kes hakkab koole kiirtestidega varustama alates uuest nädalast.

Haridus- ja Teadusministeerium on alates novembri algusest iga nädal küsinud koolidelt kiirtestimise kohta tagasisidet, et saada ülevaade kohapealsetest oludest. Info kiirtestimise tulemuste kohta esitas sel nädalal 449 üldhariduskooli ja 29 kutsekooli ehk 87% üldhariduskoolidest ja 91% kutsekoolidest.

Ministeeriumile edastatud andmete järgi tuvastati sel nädalal üldhariduskoolide õpilaste hulgas 1022 ja koolipersonali hulgas 227 positiivset kiirtesti tulemust. Kutsekoolides oli kiirtest positiivne 83 õpilasel ja 33 töötajal. Kokku sai sel nädalal küsitlusele vastanud koolides positiivse kiirtesti 1365 inimest (enne koolivaheaega 5328 ja täpselt kuu aega tagasi, 7.-11. veebruaril 5729).

Positiivsete kiirtestide arv ja osakaal on võrreldes vaheajaeelsete tulemustega oluliselt langenud ja jõudnud sarnasele tasemele, kus oli jaanuaris vahetult pärast jõuluvaheaega. Üldhariduskoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse 1% testitud õpilastest ja 1,4% töötajatest (enne koolivaheaega vastavalt 3,9% ja 4,7%), kutsekoolides 0,8% testitud õpilastest ja 1,6% töötajatest (veebruaris viimasel küsitlusnädalal vastavalt 2,7% ja 4,2%).

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 116 000 õpilast ja 18 500 töötajat, mida on mõnevõrra vähem, kui veebruari nädalatel.

Koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust, oli 200, mida on kaks korda rohkem kui enne koolivaheaega. 30 ja enam positiivset kiirtesti tulemust leiti nädala jooksul kahes koolis. Viimasel koolivaheajaeelsel testimisnädalal oli selliseid koole 48.

Sarnaselt eelmistele nädalatele testib enamus koole kaks korda nädalas koolimajas. Võrreldes koolivaheaja eelse perioodiga on jäänud vähemaks neid, kes testivad õpilasi rohkem kui kaks korda nädalas ja tulnud juurde koole, kus piirdutakse ühe testimiskorraga. Testimiskoha osas olulisi muutusi koolide lõikes ei toimunud.

Lisainfo kiirtestimise kohta: www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides

Jaga
Back to top button