Erakorralised uudised
reps

Haridus- ja Teadusministeeriumi selgitused Mailis Repsi kohtuasjas peale tänast kohtuistungit

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindab kohtuasjas Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Marko Kairjak. Allpool advokaadi kommentaar.

Saan ministeeriumi esindajana istungil räägitut kokku võttes kinnitada, et täna tulid Mailis Reps ja tema kaitsjad kohtusse ettepanekuga asuda leidma aluseid kohtuasja lõpetamiseks. Süüalune ei tulnud kohtusaali selge positsiooniga, millest avalduks siiras soov riigile tekitatud kahju hüvitada.

Täna alles otsiti võimalusi, kuidas kriminaalasjas, mille osaks on kahjunõude tasumine riigile, edasi minna. Prokuratuur kinnitas valmisolekut kaaluda kohtule kohtuasja lõpetamise taotluse tegemist juhul, kui Mailis Reps tunnistab süüd ja Mailis Reps ning riik saavad kokkuleppele tsiviilhagi tasumises.

Minister, ministeeriumi esindaja advokaadibüroost, kantsler ja õigusosakonna juhataja on septembris võimalikku riigi seisukohta edasiminekuks arutanud. Saame täna kinnitada, et ministeeriumi seisukoht on selline, et riik kui kannatanu on valmis nõustuma asja lõpetamisega otstarbekuse kaalutlustel juhul kui Mailis Reps tunnistab riigi kahjunõuet täies ulatuses nii kirjas kui sõnas, tasub riigile ka viivised ja tekkinud õigusabikulud.

Loe lisaks:Reps otsib tsiviilhagis ministeeriumiga kokkulepet, et saaks kohtuasja lõpetada

Võrreldes varasemalt ja ka tänasel kohtuistungil avaldatud Mailis Repsi ja tema kaitsjate seisukohtadega, tähendab see senise menetlusliku positsiooni muutumist. Mailis Reps saab aru ja tunnistab, et riigilt omastatu tuleb tagastada ja vaidlus kahju tekitamises lõpetada.

Ministeerium on lisaks väljendanud valmisolekut nii põhinõue kui ka viivis ajatada maksegraafiku alusel. Seda eeldusel, et Mailis Reps annab tasumiseks piisava tagatise. Selline ettepanek on Mailis Repsi kaitsjatele tehtud ja ministeerium ootab ettepanekut võimaliku graafiku osas, et ministeerium saaks otsustada, kas pakutud graafiku pikkus lähtub riigi huvidest.

Mailis Reps on teinud alates augustist korduvaid katseid asuda otsesuhtlusesse ametis oleva ministriga või siis korraldada arutlemiseks mitmepoolseid kohtumisi, samas jätkates senist menetluslikku positsiooni, kus ta igasugust kahju põhjustamist eitab.

Kuna riigi huvides on kogu alusetult omandatud tagasi saada, siis oleks Mailis Repsi ja tema kaitsjate ning HTMi kohtumise mõte summade osas kauplemise alustamine. Seda aga ei pea ministeerium vajalikuks. Mailis Repsile on ettepanek tehtud ja riik ootab tema vastust. Juhul, kui ta kahju hüvitama nõus ei ole, jätkab ministeerium asja arutamist novembris kohtus tavakorras. Oluline on, et süüdistused Mailis Repsi vastu on praegu kohtusaalis.

Vaata ka:

83098745 136590864704593 7382531267673579511 o

Kahjuks leiti kadunud 40-aastane Kaido surnuna

Täiendus 12 juuli  2024 Häirekeskusele laekus täna pärastlõunal kella kolmveerand kahe paiku teade, et Kose

Ene

Politsei palub abi 37-aastase Ene leidmisel

Politsei palub inimeste abi, et teha kindlaks 37-aastase Ene asukoht. Naist nähti viimati eile Tartumaal