Uudised

Euroopa Liit võttis Venemaa vastu viienda sanktsioonipaketi ja töötab edasi järgmistega

Euroopa Liit võttis täna, 8. aprillil vastu viienda sanktsioonipaketi, mis sisaldab energiasanktsioone, uusi krüptovara tehingute piiranguid, sadamatesse sisenemise keeldu Venemaa lipu all sõitvatele laevadele, maanteeveo keeldu Venemaa ja Valgevene ettevõtetele ning täiendavaid ekspordi- ja uusi impordikeeldusid. Venemaa ettevõtetel ei lubata osaleda liikmesriikide riigihangetes ja sealsetele avalik-õiguslikele asutustele välistatakse igasugune rahaline toetus.

Sanktsiooninimekirja on lisatud 216 Venemaa võimudele lähedal seisvat isikut ja 18 finants-, sõjatööstuse ja transpordisektoriettevõtet, sealhulgas neli olulist Venemaa panka. Viimased eemaldatakse SWIFT-süsteemist ja neil keelatakse osaleda mis tahes finantstehingutes Euroopa Liidus.

„Meil on moraalne kohustus ja vastutus Venemaa alustatud agressioonile vastu seista. Astume need sammud, et Venemaa peataks oma julma sõjategevuse ja koletud sõjakuriteod. Uus sanktsioonide pakett on selle saavutamiseks väga oluline samm, kuid räägime läbi ka juba järgmisi piiranguid. Eesti peab põhjendatuks kõiki meetmeid, mis oleksid mõjusad ja milles suudame partneritega toimivad lahendused leida,” ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

„Me peame Venemaale sanktsioonide kehtestamisel jõudma kokkulepeteni nende energiatarnete piiramiseks. Samuti tuleb kehtestada piiravad meetmed Venemaa sõjaväelastele, kelle jõhkrad teod on vapustanud tervet maailma,” selgitas välisminister Liimets vajadust uute sanktsioonide järele. „Teeme oma partnerite ja lähimate liitlastega pidevat tööd, et Venemaal ja Valgevenel ei oleks võimalik juba kehtivatest sanktsioonidest kõrvale hoida. Selge on see, et seni kuni Venemaa jätkab Ukraina ründamist ja paneb seal toime hirmsaid sõjakuritegusid, peab Euroopa Liit leidma võimalusi neile veenvalt vastata.“

Euroopa Liidu viies sanktsioonipakett sisaldab energiasanktsioone – kivisöe ja teiste tahkete fossiilsete kütuste impordikeeldu, mille hind on umbes 4 miljardit eurot aastas. Eesti ettepanekul lisati paketti uued krüptovara tehingute piirangud. Venemaa lipu all sõitvatele laevadele on ette nähtud Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld. Keelatakse Venemaa maismaatranspordi operaatorite tegevus Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et Venemaa ettevõtted ei saa enam Euroopa Liidus ega Euroopa Liidu kaudu oma kaupu vedada. Täna kehtestatud ekspordikeelud 10 miljardi euro väärtuses hõlmavad kvantarvuteid ja tundlikku tehnoloogiat, samuti vedeldatud maagaasi tehnoloogiat. Uued impordikeelud väärtuses 5,5 miljardit eurot kärbivad Venemaa oligarhide rahavooge. Samuti keelatakse Venemaa ettevõtetel osaleda Euroopa Liidu liikmesriikide riigihangetes ja välistatakse Venemaa avalik-õiguslikele asutustele igasugune rahaline toetus.

Jaga
Back to top button