Uudised

Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ning teiste riikide parlamentide poole

Riigikogu avaldab toetust Ukraina riigi kaitsjatele ja rahvale nende võitluses kuritegelikku
sõda alustanud Venemaa Föderatsiooniga ning kutsub üles igakülgselt toetama Ukrainat sõjas
oma vabaduse, suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamise nimel.

Riigikogu rõhutab, et Venemaa Föderatsiooni provotseerimata agressioon ja sõjategevus on
aegumatu kuritegu rahu vastu ning kõik toimepandud sõjakuriteod peavad saama karistuse.
Riigikogu pöördub ÜRO liikmesriikide poole, et nad astuksid viivitamata samme


lennukeelutsooni kehtestamiseks massiliste tsiviilohvrite vältimiseks Ukrainas.

Riigikogu kutsub kõikide riikide parlamente võtma vastu avaldusi, milles kutsutakse oma
valitsusi üles toetama täiendavate sanktsioonide kehtestamist Venemaa Föderatsiooni ja
agressioonis osaleva Valgevene Vabariigi vastu.

Riigikogu kutsub üles viivitamata kehtestama Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi
vastu kõikehõlmava kaubandusembargo, mis piiraks agressorriikide võimekust sõda pidada.
Riigikogu kutsub riike sulgema oma õhuruumi ja sadamad Venemaa Föderatsiooni lennukitele
ja laevadele.

Riigikogu kutsub Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmeid hääletama Venemaa
Föderatsiooni väljaarvamise poolt Euroopa Nõukogust ja kutsub liikmesriike viivitamata
langetama sellekohast otsust.
Riigikogu pöördub liikmesriikide poole üleskutsega toetada Ukraina ametlikku taotlust saada
Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus ja kutsub Ukrainale andma NATO liikmesuse
saavutamise teekaardi.

Jaga
Back to top button