Friday , 28 January 2022
toit

Eesti tarbijad on aja möödudes muutunud palju teadlikumaks oma õigustest ning enamik neist suudab probleemid kauplejaga suheldes ise lahendada.

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringust selgub, et tarbijad on aja möödudes muutunud palju teadlikumaks oma õigustest ning enamik neist suudab probleemid kauplejaga suheldes ise lahendada.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) peadirektor Kaur Kajaki sõnul on hea meel tõdeda, et võrreldes 2012. aastaga on tarbijad muutunud oma õigustest oluliselt teadlikumaks ja informeeritumaks. “Kui 2012. aastal teadis oma õigusi tarbijana 56%, siis 2021. aastal on teadlikke tarbijaid 81%,” toob Kajak välja märgatava kasvu.

Kauplejad arvestavad tarbijate õigustega

Viimaste aastate trendid viitavad sellele, et ostude sooritamine ning teenuste tarbimine Eestis kulgeb valdavalt muretult ning probleemidega on kokku puutunud vaid 17% vastanuist. Enamik (76%) uuringus osalenutest leiab, et kauplejad arvestavad tarbijate õigustega.

Uute probleemidena tuuakse välja eksitavad reklaamid ja ebaausad kauplemisvõtted, mille kasutamist kaupleja poolt on kogenud 73% vastanud tarbijatest. Samas hindab 80% vastanutest, et kauplejad annavad toodete ja teenuste kohta piisavalt müügieelset teavet.

TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru lisab, et aina rohkem vaidlusi laheneb ilma ameti sekkumiseta. „Positiivseks saab lugeda ka tõsiasja, et valdav osa (86%) tarbijatest suudab vaidlused ja kaebused ise kauplejaga suheldes lahendada ning ei vaja sealjuures tarbijakaitse abi,“ selgitab Tammaru.

Probleemseid olukordi tekib harvem
Mitmete kauba- või teenusvaldkondadega seotud probleemid on aastatega vähenenud. Näiteks toidukaupade, koduste sideteenuste, rõivaste-jalatsite, kommunaalteenuste, elektroonika ning transporditeenuste valdkonnas. Paraku leidub ka valdkondi, kus tarbijate hinnangul on probleemid võrreldes varasemate aastatega sagenenud. Näiteks tuuakse välja pangateenused, kindlustus, mööbliäri, ehitus- ja remonditeenused, autoteenindus ning pakettreisid ja reisiteenused.

Uuring annab head tagasisidet tarbijakäitumisest – näiteks uurib 77% vastanutest e-poest, sotsiaalmeediast või kataloogist kaupu ostes müüja kontaktandmeid. Valdav enamik tarbijatest (93%) uurib enne ostu sooritamist või teenuse kasutamist erinevate kauplejate ja teenuseosutajate pakkumisi ning reeglina valib neist soodsaima. Lepingu sõlmimisel kaupleja või teenusepakkujaga loeb lepingu läbi sageli 24% või mõnel korral 59% vastanuist. Mitte kunagi ei loe lepingut enne sõlmimist läbi 11% vastanuist.

Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) uuris 2021. aasta novembrist detsembrini veebiküsitlusega Eesti elanike teadlikkust tarbijate õigustest, nende käitumist probleemide tekkimise korral, teadlikkust olemasolevaist infoallikaist ja nende kasutamise vajadusest ning rahulolu TTJA pakutavate teenustega. TTJA ja EKI koostöös valminud ankeedile vastas 1128 elanikku vanuses 18-74-aastat.

Jaga

Vaata ka:

Arnold Oksmaa

Nii Soomes kui Eestis lavalaudu vallutanud meelelahutustäht Arnold Oksmaa on Eestis tagasi.

Elu24-le avaldab Arnold Oksmaa, et alustas tööd pealinna Maximas, kus on juba nädala aega olnud …

eestloto

Eesti Loto annab välja KoroonaLoterii, millega võib võita koroonapassi või negatiivse testi.

AS Eesti Loto, mis on loteriide korraldamisega tegelev ettevõte, ning kuulub täielikult Eesti riigile, andis …

pildistamine

ADVOKAAT SELGITAB Kus võib pildistada ja kuidas neid pilte kasutada?

Pea igal inimesel on endaga kaasas salvestustehnika telefoni näol ning vahel tundub, et seda kasutatakse …

Maxima tootajad scaled

Maximas on sadu töötajaid, kes on ettevõttesse väga pikalt püsima jäänud

Suure hulga töötajate kõrval, kes on Maxima Eestis olnud juba 10 või 15 aastat, täitus …