Erakorralised uudised
tuletorje

Eesti saab juurde enam kui poolsada vabatahtlikku pääste autojuhti!

Eesti saab juurde enam kui poolsada vabatahtlikku pääste autojuhti!

Päästeliit organiseerib sõidukijuhi kõrgema kategooria juhtimiskoolitused kokku 76-vabatahtlikule päästjale, kes tulevikus saavad võimekuse sõita alarmsõidukiga. 

Siseministeeriumi rahastusega Päästeliidu projekti eesmärk on koolitada Eestisse vabatahtlikke, kellel on õigus juhtida päästeautosid, tagades seeläbi laiema haarde oskustega inimestest, kes saavad veelgi enam panustada siseturvalisusesse.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on vabatahtlikel päästjatel oluline roll nii igapäevasel turvatunde tagamisel kogukondades, aga ka laiemas plaanis riigi elanikkonnakaitse arendamisel. „Oleme viimase aasta jooksul leidnud võimalusi toetamaks vabatahtlike tegevust ja komandohoonete taastamist, aga muuhulgas eraldasime ka vahendeid, et koolitada vabatahtlikke alarmsõidukite juhte. Nii on rohkem vajaliku väljaõppega vabatahtlikke, kes panustavad meie igapäevasesse turvalisusesse, aga kriisiolukorras ka suurem kollektiivne võimekus. Õnnetuse või kriisi korral tagab hea väljaõppega juht selle, et abi jõuaks abivajajani võimalikult kiiresti ja turvaliselt, mistõttu tänan juba ette vabatahtlikke, kes oma vabast ajast ja tahtest selle väljaõppe läbivad ja rolli enda kanda võtavad!“ rõhutas Läänemets.

Päästeliit korraldas koolituse läbiviimiseks hanke, mille võitis Positiivne OÜ. Suurima osa projektist moodustab C-kategooria sõidukijuhi koolitus, milles osaleb 61 vabatahtlikku päästjat. Oluline osa on ka merepäästele, kes saavad uute juhtimisõigustega võimaluse transportida merepääste paate.

Päästeliidu juhi Piia Kallase sõnul on julgeoleku ja üha ohtlikemaid ilmastikuolusid arvestades, oluline panustada vabatahtlike oskustesse veelgi enam. „Mida laiemad on vabatahtliku päästja oskused ja teadmised, seda parem on meil võimalik kriisi- ja eriolukordades kogukonnale abi osutada. See koolituste pakett on vaid üks osa sammudest, millega Päästeliit soovib rohkem panustada siseturvalisuse tagamisse üle Eesti,“ ütles Piia Kallas.

Suurim osalejate arv on lääne regioonis – neliteist komandot ja 37 inimest. Põhja regioonis osaleb kaheksa komandot ja 20 inimest, lõuna regioonis kolm komandot ja 12 inimest ning ida regioonis üks komando 6-inimesega. Koolituse läbijate hulgas on 14 naist.

Päästeliit ühendab ja esindab Eestis päästealal vabatahtlikult tegutsevaid ühinguid. Päästeliidu 120-liikme hulgas on ühingud, mis tegelevad tuletõrje, merepääste, koerapääste, veepääste, nööripääste, inimeste otsingute, ennetustöö ja paljude teiste päästetööde valdkondadega.

Allikas: Päästeliit

Vaata ka:

weed astrology 300x400 1

Mis on sinu tähemärgi karmajärgne ülesanne selles elus?

Mis on sinu tähemärgi karmajärgne ülesanne selles elus? Inimese teod määravad tema surmaeelse teadvusseisundi ja

leaves 1498985 1920

6 TAIME, KELLEGA MAGAMISTUBA JAGADA

Need kuus toredat taime kaunistavad su magamistuba ja peale selle aitavad ka paremini magada. Kas