-4.9 C
Tallinn
Reede 17. märts 2023
UudisedAmetiühingud: Riigikohtu otsus seab ohtu tuhandete töötajate palgad.

Ametiühingud: Riigikohtu otsus seab ohtu tuhandete töötajate palgad.

Ametiühingud: Riigikohtu otsus seab ohtu tuhandete töötajate palgad.

 

 

Värske Riigikohtu otsus kollektiivlepingute laienemise kohta paneb löögi alla tuhandete transpordi- ja tervishoiutöötajate palgad ja annab ebaõiglase konkurentsieelise kehvematele tööandjatele. Ametiühingute hinnangul tuleb sektorite töörahu tagamiseks muuta kollektiivlepingute seadust kiireloomulisena.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on Riigikohtu eilne otsus mitmes mõttes töötajate õigusi ja huve kahjustav. „Riigikohus tõlgendas tööõiguse rahvusvahelist süsteemi ja head tõlgenduspraktikat eirates tühjaks kollektiivlepingu seaduse sätte, millega on turuüleselt kokku lepitud tuhandete töötajate palgad ja tagatud sadade tööandjate ausad konkurentsitingimused,“ kommenteeris Peterson. Tema sõnul sai Eestist eile pea ainus riik Euroopa Liidus, mis ei võimalda rahvusvaheliselt tunnustatud kollektiivlepingute laiendamist kõigile turuosalistele.

 

 

 

„Kuna otsus on juba tehtud, see on lõplik ja seda võidakse kasutada tulevase õiguspraktika käigus, on töötajate huvi, et teema jõuaks võimalikult kiiresti mõistlikuma lahenduseni kas Riigikogus või Riigikohtus,“ sõnas Peterson. Ka Ametiühingute Keskliidu volikogu esimehe ja Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu peasekretäri Kaia Vase hinnangul tuleb viivitamatult hakata muutma kollektiivlepingu seadust ning töötada välja süsteem, kus sektoritasandi kollektiivlepingud jõustatakse sarnaselt alampalgale valitsuse määrusega.

Transpordi Ametiühingu esimees Üllar Kallase sõnul on transpordisektoris tänaseni aastakümneid väga hästi toiminud sotsiaalpartnerlus, mida ka riik tunnustanud on, värske Riigikohtu otsusega ohtu seatud ning lahendus peab tulema kiiresti. Tema hinnangul ei ole see otsus ei töötajate, riigi ega tööandjate huvides.

 

Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poliitikasekretär Esther Lynch rääkis, et Riigikohus ei tohiks oma otsuseid tehes olulisi inimõiguste põhimõtteid tähelepanuta jätta ning kui see peaks juhtuma, tuleb löögi alla sattunud töötajatel ja ametiühingutel kindlasti konsulteerida Euroopa Nõukogu, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni või Euroopa Inimõiguste Kohtuga.

Riigikohtu tsiviilkolleegium võttis eile vastu kohtuotsuse nr 2-18-7821 (https://rikos.rik.ee/LahendiOtsingEriVaade?asjaNr=2-18-7821/71). Riigikohtunikud Henn Jõks ja Kai Kullerkupp jäid asjas eriarvamusele (https://rikos.rik.ee/LahendiOtsingEriVaade?asjaNr=2-18-7821/72)

Täna on Eestis laiendatud sektoritasandi kollektiivlepingud kaubaveo, ühistranspordi ja tervishoiu sektorites. Sektorileping annab töötajale suurema kindlustunde tema palga- ja töötingimuste osas ning tööandjale ausama konkurentsikeskkonna ja võimaluse oma tegevust paremini planeerida.

 

Veel artikleid