Wednesday , 26 January 2022
droon

Alates tänasest 01.07 muutuvad olulised droonilennutamise reeglid

Alates tänasest muutuvad olulised droonilennutamise reeglid

Alates 1. juulist peavad kõik droonilennutajad omandama kaugpiloodi algpädevuse ning registreerima oma drooni Transpordiameti infosüsteemis.

“Muutub nii palju, et kui varem ei olnud kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks vaja Transpordiameti luba, siis Euroopa Komisjoni uue rakendusmäärusega viime sisse selle, et kontrollimata õhuruumis on käitajal vaja end Transpordiameti lennuohutuse süsteemis ka registreerida ning omandada algpädevus,” selgitas Transpordiameti lennutegevuse osakonna vaneminspektor Mait Rõõmus.

Tänasest on avatud lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (https://lois.transpordiamet.ee) võimalus käitaja ja drooni registreerimiseks ning ka A1/A3 algpädevuse eksami sooritamiseks. Eksami õppematerjalid on samuti Transpordiameti kodulehel (https://transpordiamet.ee/droonid#ppematerjali-failid) saadaval. Vajalik on teha vaid teooriaeksam, praktilist eksamit pole kavas korraldada.Üks muudatustest on ka see, et varasem kõrguspiir 150 meetrit tuuakse vastavalt komisjoni rakendusmäärusele madalamale – 120 meetrile. See tähendab, et kui seni oli vaja Transpordiametilt ühekordset luba taotleda siis, kui drooniga mindi kõrgemale kui 150 meetrit, siis nüüd on see piir 120 meetri peal.

Muudatused tulenevad Euroopa Liidu määrusest, mis hakkab Eestis täies mahus kehtima 1. jaanuarist 2022. „Tulevikus hakkame me nõudma kõigis kategooriates erinevaid pädevusi vastavalt riskile ja raskusastmetele. Praegu on vaja omandada lihtsalt algpädevus kontrollimata õhuruumis drooni lennutamiseks,” lausus Rõõmus. Algpädevus kehtib viis aastat ja on aluseks kõigi täiendavate pädevuste omandamiseks.

Uue korra järgi jaotatakse mehitamata õhusõidukid riskitaseme põhjal kolme kategooriasse: avatud; eri- ja sertifitseeritud kategooria. Nendest avatud kategooria on kõige madalama ning sertifitseeritud kategooria kõrgeima riskitasemega. Tänasest avatud A1/A3 algpädevuse eksami sooritanul on lubatud lennutada avatud kategooria mehitamata õhusõidukeid.

Käitajaks ei pea registreerima ennast juhul, kui lennutatakse vähem kui 250 g kaaluvat drooni, millel pole kaamerat ega muud andurit, mis on võimeline koguma isikuandmeid. Käitajaks registreerimise kohustus ei laiene ka vähem kui 250 g kaaluvale droon-mänguasjale, isegi kui sellel on kaamera.

Kontrollitud õhuruumis, lennuinfotsoonides ning kõrgemal kui 120 meetrit maapinnast on endiselt vajalik Transpordiameti ühekordne luba. Samuti toimub vanaviisi edasi Transpordiametiga kooskõlastamise protseduur. Transpordiameti ühekordse loa taotlemine ning mehitamata õhusõiduki kooskõlastamise protseduur vastavalt ühekordse loa tingimustele jääb samaks.

1. juulil kehtima hakanud uued reeglid on karmimad nii drooni eest vastutava isiku kui selle lennutaja jaoks, kuid nende reeglite eesmärk on kaasa aidata droonide kasutuse kiirele arengule ja säilitada drooniliikluse tihenedes ohutus.Jaga

Vaata ka:

pension

Valitsus algatas riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu,

Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE) on esitatud …

mikk

OLULINE: Ringkonnakohus mõistis Lihula tulistajale Mikk Tarrastele eluaegse vangistuse

Tallinna ringkonnakohus muutis Pärnu maakohtu süüdimõistvat otsust karistust puudutavas osas, mõistes Mikk Tarrastele (33) 20 …

kaja kallas 90185653

Kaja Kallas: Kiirtest ei kaitse mitte kedagi nakatumise eest ja neid tagasi ei tooda

Peaminister Kaja Kallase sõnul lähtub valitsus teadusnõukoja soovitusest ning kiirteste alternatiivina vaktsiinipassile lähiajal tagasi ei …

covid19 triniti scaled

Advokaat Paul Keres: valitsus rikub põhiseadust, kui jätkab seniste piirangutega ja teadusnõukoda on ühekülgne.

Valitsus rikub põhiseadust, kui jätkab seniste piirangutega, kuigi koroonaviiruse omikroni tüve tulek on olukorda kardinaalselt …