Erakorralised uudised
386594786 630627275888504 7236881450875509397 n

21.a mees sõitis asulasisesel teel 143 km/h. Põhjendus mulle meeldib kiiresti sõita.

Ühel mihklikuu varahommikul äratas politsei tähelepanu sõiduk, mille liikumiskiiruseks mõõdeti asulasisesel teel 143 km/h. Kui kõik mõõdetava kasuks arvestatavad rehkendused tehtud said, siis lubatust liikus sõiduk ikka tervelt 88 km/h kiiremini.

Rendiautot roolinud 21-aastane juht tegu ei eitanud ja jagatud selgtuste kohaselt meeldibki talle kiiresti sõita. Juht peeti kinni ja mõneks ajaks pakuti talle võimalust tutvuda Kinnipidamiskeskuse ehituslike iseärasustega.

Tänaseks päevaks on asjas otsuse teinud ka Harju Maakohus ja varasemalt karistamata noormehel tuleb nüüd rahatrahvina tasuda neljakohaline summa ning lisakaristusena varasemalt juba 4 kuud omatud juhtimisõigust tõendav dokument viia pikemaks ajaks hoiule Transpordiametisse.

„Vahtralehtedele“ väike meeldetuletus:

👉 Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks.

👉 Auto ja mootorratta juhtimisõigus ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kes ei ole karistatud juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületamise, peale liiklusõnnetust alkoholi tarvitamise, kiiruseületamise, peatumismärguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise eest ja ei oma karistust liiklusalase kuriteo toimepanemise eest.

👉 Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse arhiivi, kui väärteo eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödunud üks aasta. Näide: kui „vahtralehel“ võetakse karistusena juhtimisõigus 6 kuuks ära, siis esimene võimalus liikluses mootorsõidukijuhina osaleda tekib alles 18 kuu pärast.

Avalikud teed ei ole koht, kus oma sõiduoskust või motoriseeritud liikumisvahendi võimeid proovile panna. Juhtimisõigus on eriõigus ja selle olemasolu eeldab kehtestatud reeglitest kinnipidamist. Reeglid on selleks, et tagada Sinu ja kaasliiklejate turvalisus.

Allikas: https://Liiklusjärelevalvekeskus Turvalist liiklemist❗

Vaata ka:

minuaeg.com uudised

Homoseksuaalsed mehed saavad nüüdsest verd loovutada võrdsetel alustel heteroseksuaalsete doonoritega

Reedel, 1. märtsil muutuvad kõigis Eesti verekeskustes doonorite valikukriteeriumid ja piirangud, nüüdsest saavad verd loovutada

Kivioli uus uhishoone 2023726

Lääne päästekeskuse sündmused 29. veebruar – 1. märts 2024

Raplamaa 29. veebruaril kell 9.06 teavitati häirekeskust, et Kehtna vallas Kärpla külas on prügiauto sõitnud

error: Sisu on kaitstud!