Monday , 21 June 2021
unnamed 1

Valitsus kiitis heaks „Eesti 2035“ tegevuskava

Valitsus kiitis täna heaks „Eesti 2035“ tegevuskava, mis on riigi pikaajalistest strateegilistest sihtidest ning tegevussuundadest lähtuv reformikava. Tegevuskava koondab tegevused Eesti pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimiseks.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et Eesti 2035 strateegia on suures plaanis ühtlasi Eesti reformimise ja konkurentsivõime tagamise kava järgmiseks 15 aastaks. „Oleme kokku leppinud suuremad ja olulisemad reformid, mis on Eesti riigi ja inimeste tuleviku nimel vaja ellu viia. Nende seas on nii põhjapanevad eesmärgid nagu põlevkivielektrist loobumine ja rohepööre, tööjõu tootlikkuse kasv ja eestimaalaste tervena elatud eluaastate suurendamine. Valitsuse tegevuskavas oleme paika pannud, kuidas me nende eesmärkideni jõuame, et Eesti anda oma lastele üle tugevama, edukama ja jätkusuutlikumana,“ ütles Kallas.
Eesti pikaajaliste sihtide saavutamiseks vajalikud muutused on seotud viide temaatilisse kimpu: oskused ja tööturg; rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse; majandus ja kliima; ruum ja liikuvus; riigivalitsemine. Iga temaatilise kimbu juures esile toodud vajaliku muutuse eesmärgid ja mõõdikud, tegevused on seostatud strateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud arenguvajadustega.Iga tegevuse juures on nimetatud eestvedaja ja kaasvastutajad ehk valitsusasutused, kes kõige enam selle tegevuse elluviimisse panustavad.
Oma valitsemisalas panustavad tegevuste elluviimisse kõik ministeeriumid. Tegevuskava elluviimiseks vajalikud tegevused planeeritakse valdkonna arengukavades ja nendega seotud programmides ning tegevuskava elluviimisega seotud vajalike muutuste rahastamine lepitakse kokku riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise käigus, hõlmates sellega Euroopa Liidu struktuurivahendeid ja teisi välistoetusi.

„Eesti 2035“ tegevuskava on seotud Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooniga, see on aluseks Euroopa Liidu (EL) vahendite planeerimisel ning annab suuna üleilmsete säästva arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis. Tegevuskava elluviimiseks vajalikud tegevused planeeritakse valdkonna arengukavades ja nendega seotud programmides ning tegevuskava elluviimisega seotud vajalike muutuste rahastamine lepitakse kokku riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise käigus, hõlmates sellega Euroopa Liidu struktuurivahendeid ja teisi välistoetusi.

„Eesti 2035“ on Vabariigi Valitsuse tasandil tihedalt seotud riigi eelarvestrateegia protsessiga. Igal aastal toimuvad peaministri ja ministrite kohtumised, kus arutatakse „Eesti 2035“ strateegiliste sihtide saavutamist ja räägitakse läbi vajalike muutuste lahenduskäigud. Enne riigi eelarvestrateegia kohtumisi ning riigieelarve arutelusid antakse valitsuskabineti nõupidamisel ülevaade „Eesti 2035“ elluviimise seisust, tuues esile võimalikud kitsaskohad strateegia elluviimisel.
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu on läbinud kooskõlastuse ja avaliku konsultatsiooni 5. aprill –16. aprill 2021. aastal. Tegevuskava eelnõu oli kooskõlastusringil ja avalikul konsultatsioonil ka ajavahemikus 15. juuni – 27. juuli 2020. aastal ning sai Vabariigi Valitsuses põhimõttelise heakskiidu 8. oktoobril 2020. aastal.
Arengustrateegia ja tegevuskavaga saad tutvuda ka valitsuse veebilehel https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Jaga

Vaata ka:

Loosaar Venno.IMG 1800 scaled

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata

Ringkonnakohus jättis Venno Loosaare süüdimõistmise muutmata Tallinna ringkonnakohus jättis esmaspäeval muutmata meelelahutaja ja lasteürituste juhi …

ekre

KOHUS: EKRE peab Indrek Tarandi ees vabandama

KOHUS: EKRE peab Indrek Tarandi ees vabandama Harju maakohus otsustas, et Eesti Konservatiine Rahvaerakond (EKRE) …

elamuste keskus ujula

Veekeskus kaebas valitsuse koroonapiirangute pärast kohtusse

Veekeskus kaebas valitsuse koroonapiirangute pärast kohtusse Tallinnas tegutsev veekeskus Elamus esitas halduskohtusse kaebuse valitsuse korralduste …

aike

Elektrilevi hoiatab kuumalainele järgneva äikese eest

Elektrilevi hoiatab kuumalainele järgneva äikese eest Elektrilevi talituspidevuse juhi Jüri Klaasseni sõnul pole kuumalaine elektrivõrgu …