Erakorralised uudised
kaupokalda com 20160926 dji 0446

Välisminister andis täna valitsuse istungil ülevaate 2020. aastal Eesti riigi suhtes tehtud Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustest.

2020. aastal registreeris Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) 128 Eesti Vabariigi vastu esitatud kaebust ning lahendas samal ajal 134 Eesti vastu esitatud kaebust. Valdav osa kaebustest tunnistati vastuvõetamatuks neid riigile vastamiseks edastamata.

 

 

2020. aastal tegi EIK Eestile vastamiseks saadetud kohtuasjades 12 avaldamisele kuuluvat otsust kokku 21 kaebuses. Sisulisi otsuseid (judgments) on neist kaks. Ühes leiti osaline rikkumine ja teises rikkumist ei leitud. Ainus 2020. aastal Eesti suhtes tuvastatud rikkumine puudutas haiglas viibinud kinnipeetavale käeraudade kohaldamise ebaproportsionaalsust. Rikkumist ei leitud kaebuses, mis puudutas vanema ja lapse suhtlemise reguleerimist.

 

 

Seitsmes kohtuasjas nõustus EIK pärast valitsuse vastuväidete saamist riigiga, pidades neid kaebusi erinevatel põhjustel vastuvõetamatuks. Nii tunnistati vastuvõetamatuks kaebused, kus kaebaja ei olnud kasutanud riigisiseseid õiguskaitsevahendeid, ja kaebused, mis olid selgelt põhjendamatud. Ühel juhul leiti, et kaebaja oli kuritarvitatud kaebeõigust, kuna ta ei olnud esitanud kohtule kõiki olulisi asjaolusid.

 

 

Lisaks sõlmis Eesti riik kaheksa kaebajaga sõbralikud kokkulepped ning kolm asja lõpetati pärast riigi ühepoolset deklaratsiooni. Kokkulepped sõlmiti ja deklaratsioonid tehti eelkõige kohtuasjades, mille probleemid on tänaseks lahendatud: endine Tallinna vangla, kus kunagi oli ruumikitsikus, on suletud ning jälitustoimingute regulatsiooni on juba 2013. aastal muudetud. Üks deklaratsiooni tegemisega lõppenud kohtuasi puudutas politseivägivalda.

 

 

2020. aastal esitati EIK-sse eelmise aastaga võrreldes kaebusi 6 % vähem, kuid 1. jaanuari 2021 seisuga oli EIK-s arutamisel aastatagusega võrreldes kaebusi 4% rohkem. Menetluses oli 62 000 kaebust. 70% kõikidest kaebustest on esitatud nelja riigi vastu: Venemaa, Türgi, Ukraina ja Rumeenia.

 

 

1. jaanuari 2021 seisuga oli EIK-s registreeritud 38 Eesti vastu esitatud kaebust. Samal ajal arutati EIK-s 18 valitsusele seisukoha andmiseks saadetud kaebust.

Põhjalikum info kõikide 2020. aastal EIK Eesti suhtes tehtud otsuste kohta on kättesaadav Valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtus aastaülevaatest. Aastaülevaate lisas on kajastatud olulisemaid EIK poolt 2020. aastal teiste riikide suhtes tehtud otsuseid. Ülevaated leiab Välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/et/aastaulevaated.

Vaata ka:

armastushorokoopminuaeg.com

Armastuse horoskoop – Esmaspäev 27 mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill): Täna on sinu armuelu täis kirge ja spontaansust. Oled

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop Esmaspäevaks, 27. Mai 2024

Jäär (21. märts – 19. aprill) Kaart: Võlurit Tänane päev annab Jäärale jõudu ja motivatsiooni.