Wednesday , 26 January 2022
VV

Valimiskomisjon ei rahuldanud kaebust Tallinna valimiskorralduse kohta

Riiklik valimiskomisjon arutas reedel Mart Kallase kaebust valimistulemuste võimaliku ebaõigsuse kohta Tallinnas ning otsustas selle rahuldamata jätta.

Valimiskomisjon selgitas, et hääletamissedeli täitmisel juhendatakse valijat täitma sedelit üheselt mõistetavalt, mitte individuaalses stiilis või varieerides numbri kirjutamise kuju. Komisjoni tuvastas, et esitatud fotodelt ei nähtu, et numbrid oleksid ühesugused, samuti ei saa ainult kirjutatud numbrite järgi teha järeldusi käekirjade identsuse kohta. Otsusest järeldub, et Mart Kallase väited ei leidnud kinnitust ning linna valimiskomisjoni tegevus oli kooskõlas seadusega.

Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello märkis, et riiklik valimiskomisjon arutas äärmise põhjalikkusega kõiki kaebuse väiteid ning jõudis järeldusele, et need ei ole põhjendatud – seega on linna valimiskomisjon ja jaoskonnakomisjonid tegutsenud igati kooskõlas seadusega.

„Ehkki vabariigi valimiskomisjon on andnud oma hinnangu avalduses esitatud oletustele ja teinud oma järelduse, siis on kaebajal õigus kolme päeva jooksul pöörduda ka riigikohtusse. Tallinna valimiskomisjon võtab sellekohaseid kaebusi väga tõsiselt ning nende lahendamiseks ollakse valmis igakülgseks koostööks. Kui on vajadus, siis oleme valmis esitama ka kõik vajalikud materjalid, sealhulgas kõik hääletamissedelid, et ebaõigeid kahtlusi ümber lükata,“ nentis Lello.

„Teadaolevalt on kõik valimistoimingud allutatud seaduses sätestatud järelevalvele ning ka puudutatud isikute õigusele vaidlustada valimistoiminguid. Tallinna valimiskomisjon on pööranud suurt tähelepanu valimiste protsessi läbipaistvusele, mistõttu toimus hääletamistulemuste avalik ülelugemine Tallinna Kalevi spordihallis, kus osales mitmeid vaatlejaid,“ selgitas Lello.
Tallinna valimiskomisjon on alati lähtunud ka jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõttest. Nii võib iga valimistel osalev erakond ja valimisliit esitada igasse jaoskonnakomisjoni ühe oma kandidaadi, kelle linnavolikogu jaoskonnakomisjoni liikmeks nimetab, et ta saaks hääletamise korraldamises vastavas jaoskonnas osaleda.

„Jaoskonnakomisjonide koosseisudele andis oma heakskiidu Tallinna linnavolikogus 23. septembril oma poolthäälega ka volikogu liige Mart Kallas. Niisamuti kutsuti kõiki erakondi ja valimisliite osalema jaoskonnakomisjonide töös ning määrama oma esindajaid. Paljud erakonnad, sealhulgas EKRE, on seda võimalust kasutanud. EKRE esitas oma esindajad seitsme jaoskonnakomisjoni liikmeks üheteistkümnest, mis viis läbi valimised Mustamäe linnaosas, kuid mille valimistulemustes Mart Kallas kahtles,“ selgitas Lello. „Valimistel osalevate eri erakondade esindajad jälgivad häälte lugemist valimisjaoskondades ning nende ülelugemist linna valimiskomisjonis. See aitab juba protsessi algusest peale kindlustada valimiste aususe ja seda vajadusel ka pärast hääletamist tekkinud kahtlusi kontrollida. Ühtlasi avati valimiskastid kõigi kohalolnud jaoskonnakomisjonide liikmete juuresolekul.“

Allikas: Pealinn.ee

Jaga

Vaata ka:

pension

Valitsus algatas riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu,

Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE) on esitatud …

mikk

OLULINE: Ringkonnakohus mõistis Lihula tulistajale Mikk Tarrastele eluaegse vangistuse

Tallinna ringkonnakohus muutis Pärnu maakohtu süüdimõistvat otsust karistust puudutavas osas, mõistes Mikk Tarrastele (33) 20 …

kaja kallas 90185653

Kaja Kallas: Kiirtest ei kaitse mitte kedagi nakatumise eest ja neid tagasi ei tooda

Peaminister Kaja Kallase sõnul lähtub valitsus teadusnõukoja soovitusest ning kiirteste alternatiivina vaktsiinipassile lähiajal tagasi ei …

covid19 triniti scaled

Advokaat Paul Keres: valitsus rikub põhiseadust, kui jätkab seniste piirangutega ja teadusnõukoda on ühekülgne.

Valitsus rikub põhiseadust, kui jätkab seniste piirangutega, kuigi koroonaviiruse omikroni tüve tulek on olukorda kardinaalselt …