kohus

Väärteo aegumise tähtaeg pikeneb: teatud juhtudel kahelt aastalt suisa viiele

Märtsikuu uued seadused puudutavad väärtegude aegumist ja Euroopa ravikindlustuskaardi kaetavaid kulusid.

Väärtegu aegub viie aastaga

Karistusseadustikku muudeti nii, et trahvi vabatahtliku tasumise tähtaega pikendati. Samuti pikeneb väärteo aegumise tähtaeg teatud juhtudel kahelt aastalt viiele aastale. Seda selleks, eeskätt finantssektori ja andmekaitse valdkonnas toime pandud kuritegusid, tulenevalt nende keerukusest, saaks tõhusamalt uurida ja nende eest määrata senisest suurema rahatrahvi. Lisaks luuakse võimalus kohtu määruse alusel juriidilise isiku vara arestida ja täpsustatakse juriidilise isiku vastutust.

Loe edasi SIIT

Allikas: maaleht.delfi.ee

Vaata ka:

TalkAboutDeath 900

Kuidas Rääkida Lastega Surmast

Surma teema võib olla keeruline ja tundlik, eriti laste puhul. Siin on mõned juhised, kuidas

AnxietyNew Share

3 Väikest Erinevust Tervisliku ja Ebatervisliku Ärevuse Vahel

Ärevus on loomulik ja sageli kasulik reaktsioon stressirohketele olukordadele, kuid see võib muutuda probleemiks, kui