Uudised

Uuring: tööandjad on uue olukorraga kohanemas ja soovivad järgnevate kuude jooksul värvata juurde 33% uus töötajasi.

Covid-19 viiruse teise laine kestel läbi viidud CV-Online’i uuringust selgub, et tööandjad tunnevad end kindlamini kui poole aasta eest.

 

 

Uusi töötajaid kavatseb järgnevate kuude jooksul värvata 33 protsenti ettevõtetest, 29 protsenti plaanib töösuhte lõpetamisi. Palgakasv on plaanis 25 protsendil organisatsioonides. Personalitöötajad otsivad uusi töövõtteid olukorras, kus töövõtjad on liikvel – 68 protsenti vastanute sõnul on kandidaatide hulgas senisest enam neid, kellel puudub sobiv kvalifikatsioon.

 

CV-Online viis 2020. aasta detsembris läbi küsitluse, millega uuris tööandjate hinnangut tööjõuturu ja värbamistegevuste muutustele Covid-19 viiruse teise laine olukorras. Küsimustikule vastas veebi teel 390 inimest, kellest 91 protsenti vastutavad otseselt oma organisatsiooni värbamistegevuste eest ning ülejäänud on seotud muu personalitööga. Esindatud on erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid.

 

Maris Viires, CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht märkis, et paistab, et kui tööandjate poolt on tööturg stabiliseerumas ja tulevikuplaanid on suvisest kindlamad, siis töövõtjad on suuremas kimbatuses ja paljud neist kandideerivad kõikjale, kuhu vähegi kannatab. “Organisatsioonide personalitöötajatele on selline olukord mõistagi tööd juurde toonud.”

Uusi töötajaid plaanib järgneva kolme kuu jooksul värvata 33 protsenti ettevõtetest, kes küsitlusele vastasid. Juulis läbi viidud analoogses uuringus oli selline plaan 28 protsendil. Töösuhte lõpetamist mõne töötajaga planeeritakse järgnevate kuude jooksul 29 protsenti vastanud ettevõtetest, 57 protsendil ei ole plaanis töösuhet kellegagi lõpetada, ülejäänutel puudub hetkel kindel kava.

 

„Mul on rõõm näha, et ettevõtted on suutnud luua selge plaani olukorraga toimetulekuks ja edasi liikumiseks – selle selgeks indikaatoriks on kavatsus inimesi juurde värvata,“ räägib Maris Viires. „Võrreldes juulikuiste andmetega on hüpe märgatav. Kõige enam, 50 protsenti vastanud ettevõtetest, plaanib palgata spetsialiste, neile järgnevad oskustöölised 31 protsendiga ja keskastmejuhid 21 protsendiga.“

Peamiste värbamise põhjustena tuuakse lahkuvad töötajad 48 protsendiga, samuti ettevõtte laienemine 39 ja reorganiseerimine 23 protsendiga.

 

Töösuhete lõpetamist plaanivad järgneva kolme kuu jooksul vähesed ettevõtted: viie või enama inimesega töösuhte lõpetamist kavatseb alla kolme protsendi vastanutest. Tervelt 57 protsenti vastanutest ei plaani lähiajal üheski töötajast loobuda ning palju on vähenenud vastuse „ei tea veel“ osakaal – kui juulis vastas nii 12 protsenti personalitöötajatest, siis detsembris vaid seitse protsenti. Töösuhte lõpetamise peamise põhjusena tuuakse 21 protsendil juhtudest välja sobivate kompetentside puudumine, mis võib olla põhjustatud suurest tööjõu liikuvusest. Kui juulis plaaniti töösuhteid töömahu vähenemise tõttu lõpetada 15 protsendis vastanud ettevõtetest, siis nüüd on see osakaal vähenenud rõõmustavalt kaheksa protsendini.

Olukorra üle kontrolli saavutamist näitab ka plaanitud palgakasv 25 protsendis ettevõtetes. Palkade vähendamise kindlat plaani ei ole üheski vastanud ettevõtetest.

Uuringu tulemustest selgub, et kandidaatide arv töökuulutuse kohta ei ole viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud. Samas küsimusele, kas sobivaid kandidaate on koroonaeelse ajaga võrreldes rohkem, andis kümne-palli skaalal hinnanguks kaheksa kuni kümme vaid 20 protsenti tööandjatest, sageli kandideeritakse ka mitte oma eriala ametikohtadele. Personalitöötajate hinnangul on nende valikuprotsessile kuluv aeg seetõttu ka märkimisväärselt kasvanud – seda väidet hindas tõeseks 34 protsenti vastajatest.

Allikas,. BNS

Jaga
admin

Recent Posts

Horoskoop – Kolmapäev 1 detsember

https://minuaeg.com/horoskoop/ Jäär 21. märts - 20. aprill Olete täna tavalisest kohusetundlikum ning kipute liiga palju…

8 hours ago

Pühapäeval, 28. novembril lahkus laulja ja muusikapedagoog Kalju Terasmaa.

Üle poole sajandi, kuni aastani 2005 Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri löökpillirühma kontsertmeistrina tegutsenud Kalju Terasmaa oli…

8 hours ago

48 nädal: Vanglate info – Tartu vanglas tegi üks vang enesetapu.

Möödunud nädalal laekus Tallinna vanglale kuus teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: nelja hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases, üht…

8 hours ago

OLULINE: Hoogustunud on petukõnede arv, selle aasta jooksul saanud Eesti inimestelt üle 7 miljoni euro.

Viimastel nädalatel on hoogustunud petukõnede arv, millega püütakse inimestelt raha välja meelitada. Petised on selle…

8 hours ago

ILM: Kolmapäev 1.12 – Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab, õhutemperatuur on -7..+1°C

Öösel: Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 5-12,…

8 hours ago

OLULINE: Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks

Rahandusministeerium on välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse…

8 hours ago