Erakorralised uudised

Uuring: sõda on kärpinud ettevõtete investeeringuplaane  

 

Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) investeeringuvalmidus on sõja tõttu tuntavalt vähenenud, näitab SEB läbi viidud Baltic Business Outlooki (BBO) uuring. Võrreldes jaanuarikuise uuringuga on pea kahekordistunud nende ettevõtete osakaal, kes selleks aastaks investeeringuid ei plaani.

 

Kui veel jaanuaris plaanis 43% küsitletud Eesti VKE-dest selleks aastaks investeeringuid, siis nüüd on nende osakaal langenud enam kui kolmandiku võrra, 27%-ni. Kõige sagedamini plaanivad Eesti VKE-d kuni 10 000-euroseid investeeringuid (11% vastanutest) ning üle 50 000-euroseid investeeringuid kavandab 8% ettevõtetest. Investeerimisplaane ei ole tänavu 38%-l VKE-dest ning 34% ei olnud veel otsustanud.

 

Oma investeeringuplaane on oluliselt korrigeerinud ka Leedu ja Läti VKE-d. Kui näiteks jaanuaris tõdes ligi veerand küsitletud Leedu ettevõtetest, et selleks aastaks investeeringuid kavas ei ole, siis maikuuks oli see näitaja juba 38%. Lätis on tänavuseks investeeringuid mitteplaanivate ettevõtete osakaal viie kuuga enam kui kahekordistunud (22%-lt 45%-ni).

“Tagasihoidlikumad investeeringuplaanid kinnitavad ettevõtete konservatiivsemaid ootusi majanduskeskkonna lühi- ja keskpika arengu osas. Investeeringute vähenemine on suure tõenäosusega seotud ka hüppelise hinnatõusuga, mistõttu on paljud ettevõtted otsustanud vähemolulised kapitalimahutused edasi lükata. Lisaks peavad ettevõtted aasta algusega võrreldes enam tegelema likviidsuse juhtimisega, säilitamaks puhvreid tõusnud kulude katmiseks, mis võib selgitada, miks on nii mõnedki otsustanud investeeringud ajutiselt edasi lükata,“ ütles SEB juhatuse liige ja jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

 

Peamiselt käegakatsutavad investeeringud

 

Eesti ettevõtetel on tänavu enim kavas investeerida põhivarasse: hooned, masinad ja seadmed ning muu materiaalne vara. Sellised kapitalimahutused on kavas 72%-l investeeringuid kavandavatest ettevõtetest ning sarnaselt on see prioriteediks meie lõunanaabritel Lätil (81%) ja Leedul (64%).

 

„Tavapäraselt on investeeringud hoonetesse, masinatesse ja seadmetesse seotud tootmisvõimsuse kasvu sooviga või vajadusega senisest efektiivsemalt toota. Tööstuse tootmisvõimsuse rakendatus Baltikumis on püsinud ajalooliselt kõrgel tasemel ehk vähe on olnud vaba tootmisvõimsust, mille arvelt edasist kasvu oodata. Näeme, et sel aastal see oluliselt ka ei parane. Lisaks sellele avaldab toormaterjalide ja ehituskulude kasv negatiivset mõju ettevõtete kapitaliinvesteeringute plaanidele,“ selgitas Leppänen.

 

Oluliselt vähem on VKE-del plaanis investeerida uute toodete ja teenuste arendamisse ja turuleviimisse. „Veelgi väiksem on ettevõtete arv, kel on kavas panustada digitaliseerimisse, automatiseerimisse ja innovatsiooni, mis paraku ei aita kaasa nende pikaajalisele kasvule,“ lisas Leppänen.

 

SEB uuring toimus mais 2022. Kokku vastas Balti riikides 2072 ettevõtet, neist Eestis 811.

Allikas: SEB

Vaata ka:

horoskoop

Horoskoop – Kolmapäev 28 veebruar 2024

Jäär (21. märts – 20. aprill) Tunned end väsinuna ja vajad puhkust. Võib tekkida romantiline

candles g6b8e1541a 640

Tartus veekeskuses toimunud õnnetuses hukkus meesterahvas

Reedel sai häirekeskus teate, et Tartu veekeskuses läks eakas mees uppumisohtu ja vajas elustamist. Täna

error: Sisu on kaitstud!