Uudised

TTJA piirab ligipääsu veel neljale veebilehele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi sideettevõtetele ettekirjutuse blokeerida juurdepääs neljale veebilehele, mis levitavad sõjapropagandat, õigustavad ja toetavad agressioonikuriteo toimepanemist ning õhutavad vaenu, kujutades seeläbi ohtu avalikule korrale Eestis.

Resolutsiooni kohaselt kohustab TTJA sideettevõtjaid blokeerima ning muutma internetiühenduse teenuse lõppkasutajatele kättesaamatuks järgnevad veebiaadressid:

1)    smotrim.ru;
2)    ontvtime.ru;
3)    tokshow.online;
4)    rus24.tv.

Need veebilehed on kättesaadavad Eesti Vabariigi territooriumil sideettevõtjate pakutava internetiühenduse teenuse kaudu. Ettekirjutuse kohustus kehtib 12 kuud.

TTJA jätkab teiste eetris olevate kanalite ja veebiplatvormide sisu monitoorimist ning vajadusel piirab vaenu õhutavate kanalite ja veebiplatvormide leviku. Sealjuures lähtub amet põhimõttest, et otsused peavad olema argumenteeritud, põhjendatud ja proportsionaalsed. Rikkumine peab olema tuvastatav koos kontekstiga, et konkreetne veebileht või allikas ei sisalda tasakaalustavat sõnumit. Ajakohaseima info TTJA poolt piiratud meediakanalitest ning veebiplatvormidest leiab TTJA veebist avalehelt .

Tänase seisuga on TTJA keelanud seitsme telekanali taasedastamise ja piiranud ligipääsu 11 veebilehele. Koos kohaldatud sanktsioonidega on Eestis kokku keelu saanud üle 40 telekanali ja enam kui 50 veebilehte. Asenduskanalitena on sideettevõtted pakkunud televaatajatele mitmeid teisi uudistekanaleid (sh venekeelseid või venekeelsete subtiitritega), nt Euronews RUS, Current Time/Nastojasheje Vremja, Ukraina 24, 1+1 International, Inter+, TV3+, СуперГерои jt. Lisaks on TTJA hiljuti väljastanud üleriigilise televisiooniloa venekeelsetele telekanalitele 3+ Estonia ja Kino 7.

Jaga
Back to top button