Erakorralised uudised
AdobeStock 123581337

TTJA kontrollis Tallinna korterites gaasiohutust: probleemid vannitubades asuvate gaasiveesoojendajatega ei ole vähenenud

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis 2023. aastal Tallinnas 563 korteris gaasipaigaldiste nõuetele vastavust. Kuuel juhul kümnest ei vastanud eluruumi gaasipaigaldised nõuetele. Samas oli vingugaasianduri kohustusega korterites andur paigaldatud 6 protsendil rohkem võrreldes 2022. aastal läbi viidud kontrollidega.

Projekti käigus kontrolliti gaasiseadme toimimist, õhuvarustust, ruumide ventilatsiooni toimimist, torustiku korrasolekut ja ühenduste tihedust ning vingugaasianduri olemasolu. 

„Peamiselt olid puudused seotud ebapiisava või olematu õhuvahetusega. Nõuetele mittevastavat gaasipaigaldist ei tohi kasutada enne, kui puudused on likvideeritud. Korterites leitud puuduste likvideerimise eest vastutab eluruumi omanik ja puuduste kõrvaldamise järel peab eluruumi omanik tellima uuesti kontrolli,“ kommenteeris TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. 

Arvukate puuduste seas avastati kokku 11 eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba. „Kõige hullem olukord valitses ühes 85 korteriga majas, kus kontrollitud 51 korterist tunnistati nõuetele vastavaks ainult 5 korteri gaasipaigaldis. Viies kontrollitud korteris olid gaasiveesoojendajad omavoliliselt teisaldatud väikesesse WC-sse, mis on gaasiveesoojendite puhul keelatud. Ruumis, mis on liiga väike või kus puudub ventilatsioon, ei saa gaasiseade gaasi põletamiseks piisavalt õhku. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas, mis on ohtlik inimese tervisele ja elule. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon. Probleemsete korterite omanikega tegeleb TTJA projektiväliselt edasi,“ lisas Teinemaa.

TTJA tuletab meelde, et eluruumi gaasipaigaldist tuleb lasta kontrollida pädeval isikul iga nelja aasta tagant ning korstnat peab puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija samuti iga nelja aasta tagant. Infot kontrolli teostajate kohta leiab TTJA kodulehelt avaneb uues vahekaardis ja korstnapühkijate kohta küttesüsteemide portaalist avaneb uues vahekaardis.

Vingugaasianduri kohustusega gaasiseadmega korterites puudub vingugaasiandur siiani kolmandikul.

Vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või gaasikütteseadet. Vingugaasi kohta saab täpsemalt lugeda vingugaas.ee avaneb uues vahekaardis lehelt.

Picture eluruumi%20gaasipaigaldised
Graafik kohustusliku vingugaasianduri olemasolust

Vaata ka:

Blue Breaking News YouTube Channel Art

Maksekeskus AS sai krediidivahendaja tegevusloa

Finantsinspektsioon andis esmaspäeval, 22. juulil Maksekeskus AS-le krediidivahendaja tegevusloa, mis annab ettevõttele õiguse vahendada tarbijale

Mazda pollurallikas Kolu Tammiku teel 24.07

Põhja päästekeskuse operatiivsündmused 24.07 – 25.07.2024

Tallinn 24.07 kell 22.42 said päästjad kutse Põhja-Tallinnasse Paavli tänavale, kus inimene oli roninud kasutuseta