Erakorralised uudised
olive tatiane Z62IvVr8Gv4 unsplash

TTJA hoiatab moeehete ja lasterõivaste ohtudest

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) viis käesoleval aastal läbi moeehete ja lasterõivaste kontrollprojektid üle Eesti. Lasterõivaste projekti eesmärgiks oli hinnata vastavust kehtivatele nõuetele ning moeehetes kontrolliti ohtlike ainete sisaldust. Tänaseks on enamik testimisel ohtlikeks määratletud toodetest müügilt eemaldatud.

Moeehete kontrollprojekti raames testiti 20 toodet, millest 40% osutusid ohtlikuks. Toodetes sisalduda võivatele ohtlikele ainetele (kaadmium, plii, nikkel) on kehtestatud lubatud piirmäärad, mida ei tohi ületada. Kontrollprojekti käigus selgus, et Eesti turul on müügil odavaid moeehteid, milles on ohtlikke aineid piirnormist sadu ja isegi tuhandeid kordi lubatust rohkem. 

Kaadmium on tervisele kahjulik, kuna võib koguneda organismi, kahjustada neere ja luid ning põhjustada vähki. Plii koguneb kehasse, võib kahjustada närvisüsteemi arengut ja mõjutada negatiivselt imikuid ja rinnaga toidetavaid lapsi. Nikkel võib põhjustada allergilisi reaktsioone, eriti kui see sisaldub toodetes, mis puutuvad otseselt ja pikaajaliselt nahaga kokku. 

Lisaks moeehetele kontrollis TTJA lasterõivaste ohutust. 160 müügikohas kontrolliti 1681 toodet, milledest ohutusnõuetele ei vastanud 35% . 

Lasterõivastel on ohutuse tagamiseks seatud piirangud nööride ja paelte pikkusele, lähtuvalt sellest, mis piirkonnas pael asub, millise paelaga on tegu ja kui suur on sellest tuleneda võiv risk. Paelad lasterõivastel võivad tekitada juhuslikke takerdumisi, mis omakorda võivad põhjustada vigastusi. Rikkumised olid seotud peamiselt kapuutsiga lasterõivaste, samuti ujumisriietuse ja erinevate rõivaste nööride ning paeltega. Positiivse aspektina saab välja tuua, et kõik ettevõtjad olid koostöövalmid ning rikkumised olid enamasti tingitud teadmatusest. Tänaseks on enamik testimisel ohtlikeks määratletud toodetest müügilt eemaldatud. 

Amet soovitab kauplejatel tutvuda lasterõivaste ohutust käsitleva standardiga EVS-EN 14682:2015, millele on juurdepääs Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehe kaudu aadressil www.evs.ee avaneb uues vahekaardis. Samuti saab infot lasterõivaste ohutuse kohta TTJA kodulehelt https://ttja.ee/ariklient/ohutus/tooted-teenused/roivad-ja-jalatsid avaneb uues vahekaardis.

Rõivad ja jalatsid

Ettevõtjal on kohustus järgida rõivaste ja tesktiiltoodete ning jalatsite märgistamisele kehtivaid nõudeid. Täiendavalt tähelepanu tuleb pöörata lasterõivaste ohutusnõuetele.

Rõivad

Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamist käsitlevad:

Üldnõuete kohaselt tarbijale pakutavate või müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete märgistusel peab sisalduma vähemalt:

 1. Toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
 2. Rõiva suurustähistus;
 3. Toote kiukoostis (v.a karusnahast ja nahast rõivastel);
 4. Juhised toote hooldamiseks (hooldustähistus).

Karusnahast ja nahast rõivaste puhul märgitakse tootel või esitatakse müügikohas lisaks nimetatule materjali liik (naturaalne nahk, tehisnahk, naturaalne karusnahk, tehiskarusnahk) ja naturaalse karusnaha puhul looma liik.

Rõiva suurust võib tähistada nii suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites) arvväärtuste abil kui ka muude täheliste, numbriliste või tähelis-numbriliste kombinatsioonidega (nt XL, 46). Tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistuse puhul peab kaupluses Sulle nähtaval kohal olema vastavate suurustunnuste arvväärtuste tabel või riideesemel piktogramm.

Toodete kiukoostise märgistamisel tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1007/2011 nõudeid muu hulgas tuleb tähele panna, et kiukoostise kirjeldamiseks tekstiiltoote märgisel ja tähistusel kasutatakse ainult nimetatud määruse I lisas loetletud tekstiilkiudude nimetusi.

Rõivaste (välja arvatud nahast rõivad) ja muude tekstiiltoodete märgistusele peavad sisalduma tekstiiltoodete hooldamiseks vajalikud sõnalised juhised või graafilised tingmärgid. Tekstiiltoote hooldustähistus märgitakse vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile. Lisaks võib toote hooldustähistuse märkida toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. 

Müüja peab valmis olema tarbija nõudmisel andma suulist või kirjalikku lisateavet müüdavate rõivaste ja tekstiiltoodete omaduste, kasutatavate tingmärkide tähenduse, suurustähistuse, kiukoostise tähistuse, hooldustähistuse jms kohta.

Märgistuse olemasolu, samuti märgistuses sisalduva teabe õigsuse eest vastutab tootja või tema volitatud esindaja. Rõivaste ja tekstiiltoodete importija ja hulgimüüja peavad tagama, et nende pakutavad ja müüdavad tooted oleksid märgistatud vastavalt nõuetele.

Lasteriided

Lasteriiete ohutusnõudeid on seatud kuni 14 aasta vanuste laste rõivastele.

Lasteriiete ohutust käsitleb:

 • standard EVS-EN 14682 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja tõmbepaelad (ehk krookepaelad) lasterõivastel. Spetsifikatsioonid“.

Standard on tõlgitud ka eesti keelde ning sellega on võimalik tutvuda ning seda tellida Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusest www.evs.ee  avaneb uues vahekaardis. Lasterõivastele kehtestatud ohutusnõuete eesmärk on minimeerida juhusliku takerdumise riski nööridesse ja tõmbepaeltesse lasterõivastel.

Jalatsid

Jalatsite märgistamist käsitleb Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 13.05.2021 määrus nr 23 „Jalatsi ning rõiva ja tekstiiltoote märgistamise nõuded1 avaneb uues vahekaardis“.

alexander kovacs a6APMO50sbQ unsplash

Vastavalt jalatsite märgistamise nõuetele peavad jalatsitel olema näidatud pealsete, voodri ja talla valmistamisel kasutatud materjalid järgmises järjekorras

pealnepealne
voodervooder
valistaldvälistald

Materjali märgistatakse järgmiste tähistega:

j nahknahk
j kaetud nahkkaetud nahk
j tekstiiltekstiil
j teised materjalidkõik teised materjalid

Lasteriiete ohutusnõuded näevad ette, et

lasteriided1

 • kuni seitsmeaastaste laste (kasv kuni 1,34 meetrit) rõivaste kapuutsidel ja kaelustel ei tohi olla paelu ega nööre;
 • 7–14-aastaste laste rõivastel ei tohi kapuutsi ja kaeluse paelad olla elastsed ega pikemad kui 7,5 sentimeetrit ning peavad olema püsivalt kinnitatud, samuti ei tohi kapuutsidel ja kaelustel olla vabade otstega nööre;
lasteriided2

 • nööride ja paelte vabade otste pikkus talje ja rinna piirkonnas ei tohi ületada 14 sentimeetrit;
 • kaela tagant jooksva paelaga rõivastel ei tohi kaela piirkonnas olla vabalt rippuvaid paelaotsi;
lasteriided3

 • selja taha sõlmimiseks mõeldud laiema vöö või lehvi vabade otste pikkus ei tohi ületada 36 sentimeetrit ning rõivaste tagaküljelt väljuvad või tagaküljel sõlmitavad paelad ja nöörid ei ole lubatud;
lasteriided4

 • nöörid ja paelad ei tohi ulatuda varruka ja rõiva alumisest äärest allapoole;
 • krookpaelad või pikkade pükste allosas olevad nöörid peavad olema täiesti rõiva sees;
lasteriided5

 • õlapaelad on lubatud juhul, kui nad on konstrueeritud rõiva pikendusena või on rõiva esi- ja tagaküljele kinni õmmeldud, ning neile lisatud ilupaelte vabad otsad ei tohi olla pikemad kui 75 millimeetrit;
lasteriided6

 • rõivaste tagaküljel väljuvad või seal sõlmitavad funktsionaalsed või dekoratiivsed paelad ja nöörid ei ole lubatud, vöö on lubatud.

Väikelaste (alla 3- aastased lapsed) rõivaste puhul tuleb tähele panna, et rõiva küljes olevad pisidetailid (kaunistused, kivikesed, pärlid, nööbid jms) ei tohi kergesti eemalduda, kuna selliste väikeste osade eraldumisel võib tekkida lämbumisoht (laps paneb pisidetaili suhu). 

Vaata Euroopa Komisjoni poolt loodud klipi avaneb uues vahekaardis lasteriiete ohutusest.

Vaata ka:

90523589 2910115582368687 8203878982697877504 o

1.03.24 Ööpäeva liiklusinfo ja õnnetused

Juhtimiselt kõrvaldati 3 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei

minuaeg.com uudised

Ekstreemsed ilmaolud tõstavad vastutuskindlustuse vajalikkust

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) andmetel kasvab kodude ja kortermajade vastutuskindlustuse juhtumite arv tormiga kuni 40

error: Sisu on kaitstud!