Uudised

Töötuna on arvel 475 Ukraina põgenikku

23. märtsi seisuga on Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajatest end Eesti Töötukassas töötuna arvele võtnud 475 inimest, nende osakaal kõikidest registreeritud töötutest on 1,1 protsenti.

Töötukassa abiga on Ukraina põgenikest 51,8 protsenti otsimas tööd Harjumaal. Järgnevad 17,9 protsendiga Pärnumaa, 7,6 protsendiga Tartumaa ning 7,4 protsendiga Ida-Virumaa, selgub töötukassa statistikast.

End töötuna arvele võtnud rahvusvahelise kaitse saajatest 94,1 protsenti on naised. Vanusegrupiti on registreeritud töötuid 7,4 protsenti 16–24-aastaste seas, 77,9 protsenti 25–54-aastaste seas ning 14,7 protsenti enam kui 55-aastaste hulgas.

Kõrgharidus on seejuures 59,2 protsendil end töötuna arvele võtnud Ukraina põgenikest ja kutseharidus on 7,4 protsendil.

Toetuse saajate osakaal on seejuures 4 protsenti kõikidest rahvusvahelise kaitse saajatest registreeritud töötutest. Seega on töötutoetuse saajaid 23. märtsi seisuga vaid 19. Töötushüvitiste ja toetusteta registreeritud töötuid on niisiis praeguse seisuga 456.

Eelmisel nädalal lõpetati kolme inimese puhul töötuna arvelolek, sest nad leidsid endale töökoha.

Jaga
Back to top button