Tervis

Tartu Ringkonnakohus: Ravimiameti otsus apteegi asukoha muutmiseks on põhjendatud

Tartu Ringkonnakohus jättis 07.04.2022 otsusega Anne Apteegid OÜ kaebuse rahuldamata.

Ravimiameti 17.07.2019 otsusega nr IN-1-3/19/86 võimaldati BENU Apteek Eesti OÜ Sütiste tee 17 tegutsenud apteegi majandustegevuse üleviimine Sütiste tee 19 (PERH hoone ruumidesse).

Tartu Halduskohus hindas apteegi tegutsemiskoha muutmise faktilisi ja õiguslikke asjaolusid ning jõudis seisukohale, et kaebuse rahuldamiseks puudub alus. Anne Apteegid OÜ (Mustamäe Tervisekeskuse Apteek) vaidlustas Ravimiameti otsuse 2021. aasta mais.

Kaebaja leidis, et BENU Apteek Eesti OÜ apteegi kolimine rikub kaebaja konkurentsiolukorda ning kaebaja hinnangul ei ole BENU apteegi kolimine ka ravimiseaduse järgi lubatud.

Tartu Ringkonnakohus leidis, et esitatud kaebuse rahuldamiseks pole alust. Ringkonnakohus selgitas, et halduskohtumenetluses saab isik konkurentsiolukorras kaebuse esitada üksnes siis, kui vaidlustatud haldusakt avaldab talle tõepoolest negatiivset mõju, st riivab tema õigusi. See tähendab, et niisugune kaebaja peab olema mingil põhjusel teiste üleriigilisel turul tegutsevate ettevõtjatega võrreldes positsioonil, kus vaidlustatava haldusakti negatiivset mõju temale saab pidada tõenäoliseks.

Ringkonnakohtu seisukoht on, et kaebajale sellist negatiivset mõju ei esine ning tegevuskoha muutmine on kooskõlas ravimiseaduse ja Riigikohtu varasemalt antud seisukohtadega.

Kohtuotsust on võimalik edasi kaevata 30 päeva jooksul.

Jaga
Back to top button