Uudised

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoriks saab Kristi Talving

Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt uueks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektoriks Kristi Talvingu.

 

Minister Andres Suti sõnul on Talving end tõestanud võimeka juhina. „Kristi on asekantslerina olnud pikka aega seotud mitmete TTJA pärusmaale kuuluvate teemadega, mistõttu ei vaja ta pikka sisseelamist uude rolli. Kristi on väga hea suhtleja ning juhina tulnud hästi toime ka keerulistes olukordades. COVID pandeemia ja käimasolev sõda Ukrainas on eriti suure surve alla pannud just ettevõtluskeskkonna ja tarbijatega seotud küsimused, mille kureerimisel on Kristi olnud põhjalik ning lahendustele orienteeritud,“ ütles Sutt. „Olen kindel, et Kristi eestvedamisel jätkab TTJA elanike jaoks ohutu ning ettevõtjate ja tarbijate jaoks õiglase keskkonna loomist ning valdkonnas uuenduslike kliendikesksete teenuste loomist,“ lõpetas minister.

1.juunist ametisse astuv Kristi Talving on alates 2014. aastast töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, viimased 5 aastat ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantslerina. Tema vastutada oli Eesti majanduse ettevõtluskeskkonna kui terviku arendamine, sealhulgas turismisektori ja ettevõtjate proaktiivsete e-teenuste arendamine, e-residentsuse eestvedamine ning ka tarbijakaitse valdkonna poliitikakujundus. Enne seda on Talving MKM-is töötanud Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhatajana ning välisvahendite osakonna juhatajana. Lisaks on Talving nii Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kui Eesti Varude Keskuse nõukogu liige. Kristi Talvingul on avaliku halduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

TTJA põhitegevus on ohutusjärelevalve, tururegulatsioon ning seadusest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimine kaupade, teenuste, elektroonilise side, sagedushalduse ja meediateenuste, raudteetranspordi, eripädevusnõuetega tööde ning seadmete ja toodete ohutuse, ehitiste, taristu ja energiatõhususe ning tarbijaõiguste valdkonnas. Ameti peadirektor vastutab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete õiguspärase, täpse ja otstarbeka täitmise ning ameti tegevuse tulemuste eest.

Jaga
Back to top button